Skip to main content

Ιωάννης Μασούτης: Γιατί είναι αναγκαία η παράταση για τα POS

Οι εμπορικές τράπεζες συνεχίζουν να χρεώνουν υπέρμετρα για υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχονται άνευ αντιτίμου ή με μικρό/συμβολικό τίμημα

Του Ιωάννη Μασούτη, προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (KEEE) έχει γίνει αποδέκτης πολλών εκκλήσεων από Επιμελητήρια-μέλη της σχετικά με το αίτημα της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για τη διασύνδεση 400.000 ταμειακών μηχανών με POS.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι ήδη το υπουργείο έχει καταβάλει προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, όμως -όπως προκύπτει στην πράξη- απαιτείται μια ανάλογη χρονική παράταση έξι μηνών, προκειμένου αυτό το μεγαλόπνοο έργο, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά σε πολλούς τομείς της οικονομίας, να μπορέσει να λειτουργήσει επιτυχώς.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν στα νέα δεδομένα, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί κάποια στοιχειώδης εκπαίδευσή τους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία και υλοποίηση ειδικών προς τούτο προγραμμάτων εκπαίδευσης.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ δυσκολία που αντιμετωπίζουν κάποιες επιχειρήσεις αφορά την ίδια την αγορά και τη συντήρηση των απαραίτητων μηχανημάτων (δαπάνη αγοράς και διατήρησης POS, αγορά σχετικών λογισμικών προγραμμάτων, τεχνικές αναβαθμίσεις, αντικατάσταση ταμειακών μηχανών κτλ.), για τα οποία επίσης απαιτείται η πρόβλεψη σχετικής κρατικής ενίσχυσης/χρηματοδότησης.

ΑΚΟΜΗ, και δεδομένου του ότι έχει συσσωρευθεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων, έχει αυξηθεί αντίστοιχα και ο χρόνος αναμονής για την προμήθεια και εγκατάσταση POS, με εμφανιζόμενες αδυναμίες στη σύνδεση και δικτύωσή τους, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση με τον νόμο για όλες τις επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες μέρες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο 4ος κύκλος στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα «all in one» συστήματα καθυστερεί, δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες και χρειάζεται και αντίστοιχος χρόνος για την εγκατάσταση και εφαρμογή τους. Τέλος, υπάρχουν και θέματα σχετιζόμενα με πρακτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι η διαδικασία ακύρωσης απόδειξης ταμειακής μηχανής, προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο κατά τη χονδρική πώληση και της πληρωμής με κάρτα.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την παρούσα εγκύκλιο Ε.2010/2024 θα πρέπει να εκδίδεται πλασματικό παραστατικό λιανικής, κατόπιν έκδοσης πιστωτικού και τελικά να εκδίδεται παραστατικό χονδρικής συναλλαγής. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στην έκδοση πολλαπλών παραστατικών για την απεικόνιση μίας και μόνης συναλλαγής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ αυτό η ΚΕΕΕ αιτείται την πρόβλεψη μιας περιόδου χάριτος, μέχρις ότου λυθούν εν γένει τα ανωτέρω, τα οποία καθιστούν αδύνατη ή πολύ δύσκολη την ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος. Θα μπορούσε για παράδειγμα να προβλεφθεί η προμήθεια από τις επιχειρήσεις μιας βεβαίωσης από τον προμηθευτή του POS, που να αναφέρει την αιτία της μη διασύνδεσης, όταν αυτή σχετίζεται με αντικειμενικές δυσκολίες και όχι με ολιγωρία ή επίσης να μην υπάρχει επιβολή προστίμου όταν η διασύνδεση δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω αδυναμίας σύνδεσης δικτύου ή βλάβης ή δυσλειτουργίας των ΦΗΜ.

ΕΠΙΣΗΣ, σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, θα πρέπει να εξεταστεί μια εύλογη περίοδο χάριτος ως προς την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα πρόστιμα σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν αποκρύψει έσοδα και δεν διαβίβασαν ορθώς τα σχετικά παραστατικά, καθώς και για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας της ρύθμισης για το κλείδωμα της δήλωσης ΦΠΑ, δεδομένων των προβλημάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη λειτουργία της πλατφόρμας myDATA.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή επαναφέρουμε τη συνέχιση/διατήρηση (για να μην πούμε ενίσχυση) του φαινομένου κατά το οποίο οι εμπορικές τράπεζες χρεώνουν υπέρμετρα για υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχονται άνευ αντιτίμου ή με μικρό/συμβολικό τίμημα. Αυτή η πρακτική δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών με το αντίστοιχο μηνιαίο κόστος.