Skip to main content

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Κοινωνική Υπευθυνότητα στον καιρό της πανδημίας

Η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών καθώς και η αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εταιρικών της πελατών και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, ήταν για την Τράπεζα Πειραιώς οι προτεραιότητες της δράσης και των πρωτοβουλιών της από τις πρώτες ημέρες εμφάνισης της πανδημίας του COVID-19. Με βάση ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, το Business Community Plan, η Τράπεζα διασφάλισε από την αρχή την  επιχειρηματική της συνέχεια, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται πλήρως στο έργο της. Σημαντικός άξονας των δράσεών της είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργασιών της και η προώθηση της ψηφιακής τραπεζικής, καθώς η Τράπεζα διαθέτει ολοκληρωμένο και σύγχρονο περιβάλλον ψηφιακών εφαρμογών.  

Στη μάχη κατά του Covid 19

Από τις πρώτες ημέρες εμφάνισης του κορωνοϊού με χαρακτηριστικά πανδημίας, η Τράπεζα ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συμμετέχοντας στην εθνική κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής της και τον περιορισμό των συνεπειών της στην κοινωνία και την οκονομία. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε δωρεά υγειονομικού υλικού πρώτης ανάγκης (20 αναπνευστήρες), το οποίο επελέγη  σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας. Πέραν αυτής της προσφοράς. Επιπλέον, ενθάρρυνε τη συμμετοχή των πελατών της στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία Pay & Save και προσέφερε το ποσό των 420.00 ευρώ για τις ανάγκες που προκύπτουν από τον αγώνα κατά του COVID-19.

Δίπλα στους πελάτες

Με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και διευκόλυνσης η Τράπεζα στέκεται δίπλα στους πελάτες της ιδιώτες και επιχειρήσεις ώστε να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η οικονομική κρίση και η επερχόμενη ύφεση. Για το σκοπό αυτό, έχει εφαρμόσει άμεσα τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί, παράλληλα με τα εξειδικευμένα μέσα και εργαλεία που διαθέτει σε ένα πλαίσιο συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο χώρο του επιχειρείν,  η Τράπεζα ενεργοποίησε άμεσα συγκεκριμένα εργαλεία και διαδικασίες σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΤΑ) και το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνοντας την εφαρμογή τους για την υποστήριξη των πελατών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν πληγεί από την κρίση και αντιμετωπίζουν πιεστικά προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους. Ήδη έχει προχωρήσει στις πρώτες εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μέσω του οποίου παρέχεται κεφάλαιο κίνησης, με επιδότηση επιτοκίου. Μέχρι σήμερα  έχει εγκρίνει περισσότερα από 1.000 δάνεια του προγράμματος, συνολικού ύψους -110 εκατ, Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεχθεί το 44% των συνολικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα και προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην αξιολόγησή τους για την παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας. Μεταξύ των εργαλείων υποστήριξης των εταιρικών πελατών αξίζει να αναφερθούν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, χωρίς καταβολή τόκων για 2 χρόνια, εγγυήσεις για την παροχή νέων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και μεγάλες επιχειρήσεις, επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, αναστολή πληρωμής τόκων και χρεολυσίων. Πρωτοβουλίες ανέλαβε η Τράπεζα και για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου ως η κατεξοχήν τράπεζα του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα και των ανθρώπων που εργάζονται και επιχειρούν σε αυτόν. 

Επιστροφή με υπευθυνότητα και ασφάλεια

Με συγκεκριμένο σχέδιο και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σε συνεργασία και συντονισμό τόσο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), όσο και με τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας πραγματοποιείται η σταδιακή επιστροφή των εργαζομένων στην Τράπεζα. Το προσωπικό ενημερώνεται συστηματικά και έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την επανεγκατάσταση, την κίνηση και τις λειτουργίες στους χώρους εργασίας. Οι χώροι για τις αναγκαίες συνεργασίες και τις μεγάλες συναντήσεις έχουν αναδιαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται το μέγιστο της ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο ενθαρρύνεται η διενέργεια συναντήσεων ή διασκέψεων μέσω της χρήσης εναλλακτικών καναλιών π.χ. MS Teams. Αποφεύγονται οι συναντήσεις με φυσική παρουσία και, όταν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες, τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας 2 μέτρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα άνω του ενός ατόμου τη  φορά και συστήνεται η χρήση σκάλας για τους 2 πρώτους ορόφους. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση συμπτωμάτων ίωσης απαγορεύεται αυστηρά η προσέλευση στην εργασία.

Ασφάλεια για τους πελάτες

Αντίστοιχα αυστηροί είναι και οι όροι για την εξυπηρέτηση των πελατών τόσο στα καταστήματα όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες με γνώμονα την ασφάλεια τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στους πελάτες με ανακοίνωση έξω από το κατάστημα. Η εξυπηρέτηση των πελατών και η ασφαλής διεκπεραίωση των συναλλαγών γίνεται με βάση δύο κατευθύνσεις: τις προγραμματισμένες επικοινωνίες μαζί τους και την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank web banking. Ειδικότερα, η συνεργασία με τους πελάτες γίνεται με προγραμματισμένο ραντεβού με τον επιχειρηματικό ή επενδυτικό σύμβουλο και εφαρμόζεται σύστημα περιορισμού του αριθμού των πελατών μέσα στο κατάστημα εφόσον είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία. Πέραν αυτού, αναλήψεις μετρητών μέχρι 400 ευρώ πραγματοποιούνται μόνο μέσω του ΑΤΜ ενώ ηλεκτρονικά εξυπηρετούνται οι καταθέσεις, οι πληρωμές ΔΕΚΟ, η ενημέρωση των λογαριασμών και οι ενημερώσεις βιβλιαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς έναντι της πανδημίας έχουν αναρτηθεί και από το UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative).