Skip to main content

Επιταχυντής μεγάλων έργων οι πρότυπες προτάσεις

The N Society

Του Γιώργου Καραγιάννη
υφ. Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ στιγμή στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέσαμε ως οδηγό μας τις μεταρρυθμίσεις, επιδιώκοντας να δώσουμε στην κατασκευαστική αγορά νέα πνοή και καινοτόμα εργαλεία για να αναπτυχθεί και να συμβάλει με τρόπο καθοριστικό στη συνολική ανάταση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις πρότυπες προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεγάλα έργα υποδομών και κατ’ επέκταση προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.

Η ΝΕΑ αυτή πρωτοβουλία αφορά έργα άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί ένα εναλλακτικό, καινοτόμο πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης πρότυπων προτάσεων του ιδιωτικού τομέα. Με το νέο σύστημα υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο πλήρης φάκελος με τα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα. Στη συνέχεια, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρότασης ολοκληρώνεται η αξιολόγηση. Επόμενο βήμα είναι η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η οποία -αφού λάβει υπόψη την πρόταση του υπουργού και την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεωνπροχωρά στην έγκριση ή μη της εκάστοτε πρότασης.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΑΣ με τις πρότυπες προτάσεις είναι ξεκάθαρη. Να επιταχύνουμε την υλοποίηση των έργων με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε το πεδίο για τη μεγαλύτερη συνεργασία και δραστηριοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων, που ειδικά στον τομέα των κατασκευών έχουν προστιθέμενη αξία λόγω του υψηλού πολλαπλασιαστή τους.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ που προτείνουμε επιτυγχάνει την ενίσχυση του θεσμικού οπλοστασίου της χώρας για την υλοποίηση σημαντικών, πολύπλοκων τεχνικών έργων εθνικής εμβέλειας, τα οποία είναι αναγκαία σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Επιπλέον, ενισχύει την ιδιωτική πρωτοβουλία στη διαδικασία σύλληψης, ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων, ενώ επιλύει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αυτό του χρονοδιαγράμματος. Με τις πρότυπες προτάσεις δημιουργείται ένα είδος επιταχυντή στη διαδικασία ωρίμανσης ενός έργου, καθώς αξιοποιούνται οι πόροι και η ευελιξία του ιδιωτικού τομέα. Γι’ αυτό, άλλωστε, το νέο αυτό μοντέλο θα αποτελέσει ένα από τα εργαλεία για την ταχεία αξιοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εντός των αυστηρών χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που συντελείται απελευθερώνει τον ιδιωτικό τομέα και πλέον οι κατασκευές στη χώρα αποκτούν νέα δυναμική, απαλλαγμένες από βαρίδια μίας αναχρονιστικής διαδικασίας.

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υποδομών και Μεταφορών με τον Κώστα Καραμανλή είμαστε βέβαιοι ότι το νέο αυτό σύγχρονο πλαίσιο αποτελεί μία νίκη στην προσπάθεια να προσελκύσουμε επενδύσεις και να αναδείξουμε τις κατασκευές στον πρωταγωνιστή της επόμενης ημέρας. Αρκεί να αναφέρω ότι το κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας γεννά και άλλα ευρώ που επενδύονται με τη σειρά τους. Και αυτό ακριβώς έχει ανάγκη η χώρα μας για να βγει από την οικονομική στενωπό με τις επιχειρήσεις ζωντανές, ισχυρότερες και πιο εξωστρεφείς, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και να βρουν χώρο οι νέοι μας που αναζήτησαν διέξοδο στο εξωτερικό.