Στα 108,4 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα «ανοίγματα» των τραπεζών

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016 15:12
UPD:15:30
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 45,1% των συνολικών «ανοιγμάτων» των τραπεζών, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η διαχείρισή τους αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στα 108,4 δισ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των μη εξυπηρετούμενων «ανοιγμάτων» των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τον Ιούνιο του 2016.

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 45,1% των συνολικών «ανοιγμάτων» των τραπεζών, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η διαχείρισή τους αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Εξαιρουμένων των εκτός ισολογισμού στοιχείων, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων «ανοιγμάτων» διαμορφώνεται σε 106,9 δισ. ευρώ ή στο 50,5% των συνολικών «ανοιγμάτων».

Στη σχετική έκθεση επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος θα επιτρέψει την απελευθέρωση κεφαλαίων για την ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις βασικές πρωτοβουλίες είναι η υποχρέωση των τραπεζών να θέσουν επιχειρησιακούς στόχους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων «ανοιγμάτων» τους.

Ως εκ τούτου, η ΤτΕ σε στενή συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ, έθεσε μια σειρά από επιχειρησιακούς στόχους, οι οποίοι συνοδεύονται από βασικούς δείκτες απόδοσης.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα προχώρησε στην αναβάθμιση του πλαισίου εποπτικής πληροφόρησης, ώστε να επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να αποκτήσουν σε τριμηνιαία βάση, αναλυτική εικόνα, ως προς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, αλλά και μια απολογιστική εικόνα των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης.

naftemporiki.gr

Σχολιασμένα