Αρχαιολογία

    Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
  • 12:38
    Ακρόπολη: Περιπατητική δράση στον Ιερό Βράχο

    Ακρόπολη: Περιπατητική δράση στον Ιερό Βράχο

    Η περιπατητική δράση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ...

« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »