Απειλούμενα είδη & οικοσυστήματα

    Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017
  • 18:24
    Ιταλία: Απαγόρευση ζώων στο τσίρκο

    Ιταλία: Απαγόρευση ζώων στο τσίρκο

    Το ιταλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ζώων στο τσίρκο. Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 100 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » 

Δημοφιλή