Επιχειρησιακά & Κοινοτικά Προγράμματα

    Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013
  • 07:00
    Γνώμη: Επανεκκίνηση του... τίποτα

    Γνώμη: Επανεκκίνηση του... τίποτα

    Ο κ. Χατζηδάκης θυμίζει ολοένα και περισσότερο στην τακτική επικοινωνίας του τον -προκάτοχό του επί των κυβερνήσεων Παπανδρέου και σήμερα ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »