Επιχειρησιακά & Κοινοτικά Προγράμματα

  Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014
 • 09:00
  Αυστηροί κανόνες για το νέο ΕΣΠΑ

  Αυστηροί κανόνες για το νέο ΕΣΠΑ

  Από κοινοτικές «συμπληγάδες» θα περνά κάθε χρόνος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφού ο σχετικός κανονισμός προβλέπει συνεχείς ελέγχους με πολλαπλά ...

  Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013
 • 07:00
  Γνώμη: Μικρομεσαίες χωρίς ρευστότητα

  Γνώμη: Μικρομεσαίες χωρίς ρευστότητα

  Μείζον πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για προγράμματα ...

  Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2013
 • 07:00
  Γνώμη: Επενδύσεις α λα ελληνικά

  Γνώμη: Επενδύσεις α λα ελληνικά

  Τριάντα πέντε επιχειρήσεις, έξι χρόνια προσπαθειών, πενήντα τουλάχιστον επιστολές προς τον αρμόδιο υπουργό, δύο υπομνήματα στον πρωθυπουργό, υπογεγραμμένη η αναγκαία ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »