Επιχειρησιακά & Κοινοτικά Προγράμματα

    Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006
  • 13:15
    Αλλάζει ο χάρτης της ευρυζωνικότητας

    Αλλάζει ο χάρτης της ευρυζωνικότητας

    Την ελληνική κρατική ενίσχυση ύψους 210 εκατ. ευρώ που αποβλέπει στην προώθηση της διάδοσης των ευρυζωνικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, ενέκρινε ...

« 17 18 19 20 21 22