Φάρμακα & Ιατρικές Υπηρεσίες

    Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022
  • 10:44
    Famar: Νέος πρόεδρος του ΔΣ ο Peter Prock

    Famar: Νέος πρόεδρος του ΔΣ ο Peter Prock

    Η ECM Partners Inc, βασικός μέτοχος της FAMAR, ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Peter Prock ως νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FAMAR, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »