Ευρωκοινοβούλιο

    Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018
  • 18:28
    Ευρωπαϊκοί κανόνες για την ασφάλεια των drones

    Ευρωπαϊκοί κανόνες για την ασφάλεια των drones

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών-drones και επικαιροποιούν τους κανόνες αεροπορικής ασφάλειας.

1 2 3 4 5 6 

Δημοφιλή