ΠΝΠ για διαθέσιμα φορέων

STREAM
Ενεργό:142ημέρες| Ενημερώσεις:138
 
 
Συνεχής κάλυψη
21/04/2015 - 09:37VIDEO

Στην Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεώνονται να μεταφέρουν οι δημόσιοι φορείς όσα κεφάλαια δε θα χρησιμοποιήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επικαλείται «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

euronews
21/04/2015 - 09:40ΕΓΓΡΑΦΟ
Φόρτωση...