Το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την οικονομία

Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2004 12:57
UPD:16:51

A- A A+

ΣΤΑΔΙΑΚΗ αύξηση του ΕΚΑΣ από 140 ευρώ σε 230 ευρώ έως το τέλος του 2008 και αύξηση της αγροτικής σύνταξης από τα 200 ευρώ στα 330 ευρώ προβλέπει, μεταξύ άλλων, το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που παρουσίασε πριν από λίγο ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος του κόμματος, Γιώργος Σουφλιάς.

Για τους φόρους κληρονομιάς προβλέπεται ο διπλασιασμός του χρόνου καταβολής από δύο σε τέσσερα χρόνια και αύξηση του αφορολόγητου ποσού από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 80.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στη φορολογία των επιχειρήσεων προβλέπεται μείωση από 35% που είναι σήμερα σε 25% του συντελεστή φορολογίας των αδιανέμητων κερδών, ενώ μειώνεται από 25% σε 20% ο συντελεστής φορολογίας για ΟΕ, ΕΕ, Δικηγορικές και Συμβολαιογραφικές εταιρείες.

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει επίσης σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νοικοκυριά, παράλληλα με τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, καθώς και ότι η μείωση του συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων θα παρακολουθεί τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας των φυσικών προσώπων.

Επιπλέον, οι άνεργοι νέοι και νέες που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ θα θεωρούνται προστατευόμενα μέλη για μία επιπλέον διετία, κάτι που θα συνεπάγεται φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών τους.

Επίσης, προβλέπεται για την καταπολέμηση της ανεργίας η εντατικοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης, καθώς και κίνητρα στις επιχειρήσεις για τις προσλήψεις των ανέργων. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 50% για δύο χρόνια για όσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ανέργους νέους, άνεργες μητέρες και ανέργους 55 ετών και άνω.

Προβλέπεται παράλληλα διπλασιασμός του ποσού που χορηγείται στους ανέργους για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ οι επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να παρέχουν κοινωνικό έργο με μερική ή πλήρη απασχόληση και με κάλυψη από το κράτος των απαιτούμενων πρόσθετων δαπανών για την ασφαλιστική κάλυψη και το κατώτατο ημερομίσθιο που προβλέπεται απο τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει επίσης μέτρα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αύξηση του χρόνου επιδότησης των εργοδοτών για να απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους πρόσφυγες, μετανάστες, παλλινοστούντες, αποφυλακισμένους και απεξαρτημένους.

Η ΝΔ δεσμεύεται για ευρεία συναινετική συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το χρόνο της εβδομαδιαίας εργασίας και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της προβλέπει μείωση στο μισό της προκαταβολής φόρου στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, μείωση του χρόνου για την ίδρυσή τους και πλήρη απελευθέρωση αγορών με ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στον τραπεζικό τομέα, με εξαίρεση την αγροτική που θα εξακολουθήσει να έχει δημόσιο χαρακτήρα.

Για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες υποδοχής επενδυτικών προτάσεων, θα επιταχυνθεί η ανταπόκριση στα αιτήματα των επενδυτών, θα προβλέπονται πειθαρχικές ποινές για καθυστερήσεις, καθώς και ταχύτατη έγκριση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου καθώς σταθερό και απλό φορολογικό πλαίσιο.

Η ΝΔ προβλέπει ακόμη διεύρυνση προγράμματος παραγωγής έργων με ιδιωτική χρηματοδότηση και τη δημιουργία αυτοκινητόδρομων μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η ΝΔ δεσμεύεται για άμεση ενίσχυση των κεφαλαίων και του ρόλου του εγγυητικού κεφαλαίου, κρατική ενίσχυση για τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας σε κάθε επιμελητήριο, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά την πώληση επιχείρησης σε νέους ιδιοκτήτες, στήριξη των περιφερειακών επιχειρήσεων, ενίσχυση του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, για φθηνό, γρήγορο και ασφαλές Internet και επέκταση των φορολογικών κινήτρων απασχόλησης και στις μικρές επιχειρήσεις.

Για την καταπολέμηση της ακρίβειας η ΝΔ υπόσχεται μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού, επαρκέστερη ενημέρωση του κοινού και στήριξη των καταναλωτικών ενώσεων.

Ακόμη προβλέπεται αναδιαμόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων, εξυγίανση και επιτάχυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενίσχυση των εξαγωγών και ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ΝΔ κάνει λόγο επίσης για επανεξέταση της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τις προσόδους από χρηματοπιστωτικά μέσα (καταθέσεις, ομόλογα, ρέπος) και καθιέρωση ενός συστήματος ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών καταθέσεων μακράς διάρκειας που θα ενισχυθεί με την παροχή φορολογικών κινήτρων.

Για την κοινωνική ασφάλιση η ΝΔ δεσμεύεται για πλήρη εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης '90-'93, τις απαιτούμενες προσαρμογές, λειτουργική αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων, σταδιακή και μετά από διάλογο ενοποίηση ομοειδών ταμείων και κλάδων, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ταμείων, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που προσεγγίζει το 30%,έκδοση κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, θεσμοθέτηση κινήτρων για την παραμονή στην υπηρεσία, όσων επιθυμούν και πέραν των ορίων συνταξιοδότησης καθώς και θωράκιση του συστήματος παροχής αναπηρικών συντάξεων.

Επίσης η ΝΔ μιλά για εξυγίανση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος θα γίνει με πόρους που εξασφαλίζονται από την ανοδική πορεία της οικονομίας και όχι με πρόσθετους φόρους και εισφορές που αποδυναμώνουν τα κίνητρα για ανάπτυξη.

Για τη πολιτική στις ΔΕΚΟ η ΝΔ προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για κάθε μία. Για τα ΕΛΤΑ κάνει λόγο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, εμπορική και μετοχική συνεργασία με μεγάλη διεθνή εταιρία, αλλά με την πλειοψηφία των μετοχών να ανήκει στο κράτος.

Για την ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο για στρατηγική συνεργασία με μεγάλη διεθνή εταιρεία, για τις αστικές συγκοινωνίες εξαγγέλλει ενιαίο δημόσιο φορέα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα και για τις άλλες εταιρίες μέσων μαζικής μεταφοράς κάνει λόγο για σύγχρονες και αποτελεσματικές εταιρίες που θα έχουν ως αρμοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που τους ανατίθεται με σύμβαση παραχώρησης συγκεκριμένου χρόνου από τον ενιαίο φορέα.

Η ΝΔ προβλέπει πώληση της Ολυμπιακής σε ιδιωτική αεροπορική εταιρία και ανάληψη απο το κράτος της αποζημίωσης του πλεονάζοντος προσωπικού της παλιάς Ολυμπιακής.

Για τον ΟΣΕ προβλέπει διαχωρισμό της υποδομής-δικτύου απο το λειτουργικό έργο της εταιρίας και πρόγραμμα στρατηγικής αναδιάρθρωσης του Οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ το κράτος διατηρεί τη μετοχική πλειοψηφία, ενώ η ΝΔ προαναγγέλλει επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά νέων ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής ηλεκτρισμού.

Για τον ΟΤΕ προβλέπεται ότι ποσοστό της συμμετοχής του κράτους μεταβιβάζεται σε κατάλληλο χρόνο, ώστε η εταιρεία να λειτουργήσει με στρατηγική συμμαχία και το κατάλληλο μάνατζμεντ που θα την οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Οι πόροι για την εφαρμογή της πολιτικής, λέει η Νέα Δημοκρατία, θα εξευρεθούν από την αύξηση των δημοσίων εσόδων, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον έλεγχο των κρατικών δαπανών και την περιστολή της σπατάλης, τη μείωση των τόκων εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, την μείωση των αμυντικών δαπανών, την απελευθέρωση πόρων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων με την ανάθεση σε ιδιώτες της χρηματοδότησης και εκτέλεσης έργων υποδομής και δημόσιας ωφέλειας.

Επίσης, το πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει μέτρα για μια νέα πολιτική στις σχέσεις του υπουργείου Οικονομικών με επιχειρήσεις και πολίτες, ανάμεσα στα οποία ο επανασχεδιασμός της τάξης, η κατάργηση της απόρριψης βιβλίων επιχειρήσεων για τυπικούς λόγους, διαφοροποίηση των φορολογικών ποινών και τη δημιουργία νέου οργάνου στη θέση του ΣΔΟΕ που καταργείται.

Πηγή: ΑΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή