Σχέδιο νόμου για την προσωρινή απασχόληση

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2001 18:10
A- A A+

Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, που αφορούν στην προσωρινή απασχόληση.

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλο εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία η οποία παρέχεται σε άλλο εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για μικρό χρονικό διάστημα - μέχρι 9 μήνες με δυνατότητα εφάπαξ ισόχρονης ανανέωσης για τον ίδιο έμμεσο εργοδότη - από μισθωτό ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή