Από τις 2/12 οι αιτήσεις για 65 θέσεις στη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες»

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 14:36
UPD:14:37
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Ε').

A- A A+

Προθεσμία από τις 2 έως τις 16 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την 5Κ/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 65 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ».

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Ε').

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την προκήρυξη 5Κ/2014
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται η αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), από την οποία διεκδικούν θέσεις.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Δεκεμβρίου 2014.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή