ΥΠΕΣΔΔΑ - Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2004 16:45
A- A A+

Συλλογικές συμφωνίες και συμβάσεις με τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ομοσπονδιών των Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού), υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απόστολος Ανδρεουλάκος, ικανοποιώντας τα κλαδικά αιτήματα περισσότερων από 100.000 μονίμων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρεουλάκος υπέγραψε τις συλλογικές συμφωνίες και συμβάσεις των ακόλουθων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων: Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Π.Ο.Υ.Ε.Ν.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Π.Ο.Σ.-ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), Ομοσπονδία Συλλόγων ΟΑΕΔ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Ο.Σ.Υ.Π.Θ.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Π.Ο.Σ.-ΥΠ.ΕΘ.Ο.), Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.).

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή