Ανεπίσημα πρακτικά δίκης 17Ν (2/4/2003) Μέρος 5/9

Τετάρτη, 02 Απριλίου 2003 21:05
A- A A+

Επιδεικνύονται τα σχεδιαγράμματα του χώρου κτλ. Έχουμε στη συνέχεια την εργαστηριακή, τοξικολογική έκθεση Μπακογιάννη Παύλου, από τον Προϊστάμενο της Τοξικολογικής Υπηρεσίας, τον κ. Λευκίδη και Μπεναρδή. Λευκίδης είναι ο ιατροδικαστής.

Συμπέρασμα: Στο εξετασθέν αίμα του πτώματος δεν διαπιστώθηκε η παρουσία φαρμάκου ή δηλητηρίου, καθώς και οινοπνεύματος.

Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψία – Νεκροτομίας. Μπακογιάννης Παύλος. Η νεκροψία – νεκροτομία, διενεργήθηκαν παρουσία των καθηγητών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ράπτη και Κουτσελίνη, παραστάντων εκ μέρους της οικογενείας του θανόντος. Προ της εκτελέσεως νεκροψίας και νεκροτομίας, διενεργήθη ακτινογράφηση του πτώματος στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, προς διαπίστωση μεταλλικού σώματος εντός των ιστών.

Στην ακτινογραφία του κρανίου σκιαγραφήθηκε παρά την έξω επιφάνεια του δεξιού ημιμορίου της κάτω γνάθου συμπαγής σκιά, ως από μεταλλικού σώματος.

Νεκροψία: Τραύμα μήκους 12 εκατοστών του μέτρου περίπου, κατά τη δεξιά κροταφοβρεγματική χώρα, εκ δράσεως τένοντος και θλώντος οργάνου. Ανώμαλο τραύμα κατά την μεσότητα της δεξιάς παρωτιδομασιτηρίου χώρας, μέσα του οποίου αποκαλύπτετο ωστικό τμήμα εκ της δεξιάς μοίρας του σώματος της κάτω γνάθου.

Εκδορά του χείλους και πώγωνος, τραύμα επί της ραγός του αριστερού αντίχειρος εκτέμνοντος οργάνου επιπροσθέτως των ανωτέρω σημειούνται κατά σειρά, πύλες εισόδου και εξόδου βολίδων εκ πυροβόλου όπλου:

1) Πύλη εισόδου επί της αριστεράς υπερακανθίου χώρας. Πύλη εξόδου αντιστοιχούσα προς την ανωτέρω δεν υφίσταται. 2) Πύλη εισόδου επί του θωρακικού τοιχώματος κειμένη επί της προσθίας μασχαλιαίας γραμμής, αριστερά και αντιστοίχως προς το σύστοιχο τέταρτο μεσοπλεύριο διάστημα. Η πύλη εξόδου της ανωτέρω βολίδος, ευρίσκεται επί της αριστεράς υποκλειδίου χώρας, κάτωθι της μεσότητος της συστοίχου κλειδός. 3) Πύλη εισόδου επί της έξω επιφανείας της βάσεως του αριστερού ημιθωρακίου. Κειμένη επί της έξω κλειδικής γραμμής αντιστοίχως προς το δέκατο αριστερό μεσοπλεύριο διάστημα.

Η πύλη εξόδου της βολίδας αυτής, ευρίσκεται ολίγον άνωθεν της θηλής του δεξιού μαστού. 4) Πύλη εισόδου κατά το άνω έξω τεταρτημόριο του δεξιού γλουτού. Η έξοδος της άνω βολίδος κείται επί του δεξιού λαγονίου γόθου.

¶πασαι οι πύλες εισόδου είναι κυκλικές, διαμέτρου 11-12 χιλιοστών του μέτρου, τα χείλη αυτών εμφανίζουν στοιχεία εγκαύματος, ενώ πέριξ των χειλέων παρατηρείται συγκεντρική ζώνη εξ απτώσεως της επιδερμίδος πλάτους ενός χιλιοστού του μέτρου.

¶πασες οι προπεριγραφείσες πύλες εξόδου έχουν σχήμα ανωμάλως ελλειψοειδές, μείζονος διαμέτρου 18 χιλιοστών του μέτρου και εμφανίζουν εκστροφή των χειλέων με προβολή του υποδορίου λίπους. Πέριξ απασών των πυλών εξόδου, παρατηρείται εκχύμωση σε μικρή έκταση. Χρόνος που έχει περάσει από το θάνατο: 4 ώρες περίπου.

Νεκροτομία: Κρανίο. Τα μαλακά μόρια εμφανίζουν τις προπεριγραφείσες κακώσεις. Μήνιγγες – εγκέφαλος. Επί των οστών του κρανίου και του εγκεφάλου, ουδεμία κάκωση ή παθολογοανατομική αλλοίωση, ορατή μακροσκοπικώς.

Στόμα-λαιμός: Η τραχεία περιέχει μικρή ποσότητα αίματος. Ο τραυματικός πόρος που άρχεται από την πρώτη πύλη εισόδου, διατρέχει αρχικά υπερακανθίως και κατόπιν εισέρχεται στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Εκείθεν μέσω συνθλιπτικού κατάγματος των 5ου και 6ου αυχενικών σπονδύλων, καταλήγει τυφλός στην έξω επιφάνεια του οστού της δεξιάς μοίρας του σώματος της κάτω γνάθου.

Στο σημείο τούτο, ανευρίσκεται βολίς πυροβόλου όπλου μικρού διαμετρήματος, πλήρως παραμορφωμένη εκ των εμπρός προς τα οπίσω.

Πλευρές-πεζοκός-πνεύμονες: Οι πνεύμονες εμφανίζουν αραιές εστίες εξισορροπήσεως αίματος , ο τραυματικός πόρος που άρχεται από την δευτέρα πύλη εισόδου διατρέχει μόνο υποδορίως ενώ ο τραυματικός πόρος ο αρχόμενος από την 3η πύλη εισόδου εμφανίζει φορά ανιούσα.

Διατιτραίνει την αριστερή πλευρική μοίρα του διαφράγματος, μέσω του 10ου αριστερού μεσοπλευρίου διαστήματος, πορευόμενος εν συνεχεία δια του ήπατος και καταλήγει ύπερθεν της θηλής του δεξιού μαστού, μέσω συνθλιπτικού κατάγματος της 5ης δεξιάς πλευράς, της οποίας οι παρασχίδες εμφανίζουν εκστροφή.

Περικάρδιο-καρδία-αγγεία: Εκτεταμένες αιμορραγικές διηθήσεις του περικαρδίου και των οπισθοστερνικών μορίων, λόγω της προηγηθείσης καρδιομαλάξεως. Η καρδία άνευ ουσιωδών μακροσκοπικών αλλοιώσεων, με βατό τον αυλό των στεφανιαίων αρτηριών.

Περιτόναιο και έντερα. Εκτεταμένη αιμορραγική διήθηση των μορίων του δεξιού λαγονίου γόθου. Ο τραυματικός πόρος που άρχεται από την 4η περιγραφείσα πύλη εισόδου, διέρχεται μέσω συνθλιπτικού κατάγματος του δεξιού ανωνύμου οστού της λεκάνης και καταλήγει στην πύλη εξόδου την εδραζομένη επί του δεξιού λαγονίου γόθου.

Η διαδρομή της βολίδος μέσω του τελευταίου τούτου τραυματιστικού πόρου έχει διατάμει σε δυο σημεία κείμενα περί τον ειλεό το λεπτό έντερο.

Στόμαχος και γαστρικό περιεχόμενο. Στόμαχος κενός. Ήπαρ-σπλην-πάγκρεας. Το ήπαρ εμφανίζει διάρρηξη του αριστερού αυτού λοβού λόγω της διόδου της τρίτης βολίδος δι’ αυτού. Επί της κάτω επιφανείας του αριστερού λοβού, παρατηρείται συρραφή του ηπατικού παρεκχύματος κατά τους κανόνες της εγχειριτικής τεχνικής.

Ουροποιητικό σύστημα: ¶νευ ουσιωδών μακροσκοπικών αλλοιώσεων. Οστά πυέλου: Συνθλιπτικό κάταγμα του δεξιού ανωνύμου οστού εκ της διόδου εξ αυτού της 4ης βολίδος.

Πληροφορικά στοιχεία: Σύμφωνα με την παραγγελία βρέθηκε ημιθανής στο ισόγειο της πολυκατοικίας, συνεπεία πυροβολισμού που δέχθηκε από άγνωστο πρόσωπο και εξέπνευσε στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ.

Παρατηρήσεις: Η εξαχθείσα εκ του πτώματος βολίδα, παρεδόθη εις αξιωματικό της Υπηρεσίας. Δεύτερον, ελήφθη αίμα προς ανίχνευση οργανικών δηλητηρίων.

Ο χαρακτήρας των πυλών εισόδου των βολίδων σε συνδυασμό με την φορά των τραυματικών πόρων, καθιστούν παραδεκτή την εκδοχή ότι το άτομο εβλήθη εξ αποστάσεως πέραν των 60 εκατοστών του μέτρου και εντεύθεν των 180 εκατοστών του μέτρου. Εξ όλων των ανευρεθέντων τραυμάτων που προκλήθηκαν από τις βολίδες, το 3ο και 1ο είναι τα θανατηφόρα.

Αιτία θανάτου: Διαμπερή τραύματα θώρακος και κοιλίας εκ βλημάτων πυροβόλου όπλου μικρού διαμετρήματος, βληθέντων εκ μακράς απόστασης, φόνος.

Β.ΜΑΡΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ θα έλεγα το εξής: δεν είναι αναγνωστέο η έκθεση βαλλιστικής εξέτασης κι αυτό γιατί τα συμπεράσματά της περιλαμβανόταν στην αναφορά την οποία ήδη έχουμε καταλήξει να μην διαβάζουμε. Γι’ αυτό προτείνω να αναγνωστεί αυτούσια η έκθεση της βαλλιστικής εξέτασης από την οποία προκύπτει ότι δυο όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

κ.ΖΑΪΡΗΣ: Είναι η με αριθμό πρωτοκόλλου 302213959Γ από 25 Οκτωβρίου 1989.

«Η ΔΑΕΔ Τμήμα Ερευνών με την υπ’ αριθμόν τάδε 26.9.1989 παραγγελία της ζήτησε την μετάδοση ειδικού περί τα όπλα βλητικής του επί της οδού Ομήρου 35 Κολωνάκι χώρου κυρίας εισόδου πολυκατοικίας όπου την 07.55 ώρα της αυτής έλαβε χώρα η δολοφονία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπακογιάννη Παύλου, ενώ με τις Β3564Φ και Γ3579Φ από 26.9.89 και 28.9.89 αντίστοιχα παραγγελίες της, μας έστειλε για εργαστηριακή εξέταση τα εξής πειστήρια: Πέντε κάλυκες, τρεις βολίδες μικροτεμαχίδια από επένδυση και πυρήνα βολίδας τα οποία περισυνελέγησαν στο χώρο της δολοφονίας, ως και μια επένδυση τζάκετ βολίδας παραμορφωμένη μαζί με ένα πυρήνα βολίδας, παραμορφωμένο, τα οποία εξήχθησαν κατά την νεκροψία – νεκροτομή, μας στάλθηκαν με την Β παραγγελία, ενώ με την Γ παραγγελία μας στάλθηκαν, δυο μεταλλικά τεμάχια περιβλήματος βολίδας, που βρέθηκαν την 28.9.1989 στο αυτοκίνητο TOYOTA το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την διακομιδή του δολοφονηθέντος, από το χώρο στο νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

Τα ερωτήματα που μας έθεσαν είναι τα παρακάτω: 1. Είδος όπλου πυροβολισμού. 2. Αν όλα τα πειστήρια βλήθηκαν από το ίδιο όπλο. 3. Σύγκρισή τους με εκκρεμείς υποθέσεις του αρχείου μας. Και 4. Οτιδήποτε άλλο ήθελε προκύψει.

Ο υπογραφών αστυνόμος Β΄ Παπαγιάννης Γρηγόριος, πήγα στον παραπάνω χώρο περί την 09.00 πρωινής αυτής. Από την διερεύνηση του χώρου και εν συνεχεία από τις εργαστηριακές εξετάσεις εκθέτω τα εξής:

1. Διερεύνηση χώρου. Το χώρο είχαν επιληφθεί το Τμήμα Ερευνών της ΔΑΕΔ και το Τμήμα Εξερεύνησης της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι κάλυκες, οι βολίδες και μικροτεμάχια είχαν περισυλλεγεί από την αρμόδια. Εν συνεχεία από την ενδελεχή διερεύνηση του χώρου δεν εντοπίστηκαν οπές ή εντυπώματα, ή άλλα ίχνη πρόσθετης βολίδας ή άλλα πειστήρια πυροβολισμού.

2. Εξέταση των πέντε καλύκων. Πέντε κάλυκες –φωτογραφία Ι- για διάκριση σημάνθηκαν ως 951Κ1-5. Στο πυθμένιό τους φέρουν τις ενδείξεις ΗΧΡ71. Το μήκος τους είναι 22,7 mm, η δε διάμετρος στο κυλινδρικό τους τμήμα είναι 12,1mm. Το διαμέτρημά τους cal είναι 45 ελληνικής κατασκευής της ΠΥΡΚΑΛ.

3. Εξέταση των βολίδων: 1. Τρεις βολίδες που βρέθηκαν στο χώρο, έφεραν ίχνη αίματος. Οι δυο είναι ελαφρά παραμορφωμένες, ενώ η τρίτη επιπεδοποιημένη κατά το ήμισυ όπως ορίζεται από τον επιμήκη άξονά της. Φωτογραφία 2. Θέση α, β, γ. Το βάρος είναι 14,9 γραμμάρια ενώ το μήκος της βολίδας υπολογίζεται στα 17,1mm. Φέρουν πυρήνα από κράμα μόλυβδου και επένδυση από κράμα χαλκού. Στο κυλινδρικό τους τμήμα παρατηρούνται 6 αριστερόστροφες ραβδώσεις –αυλακώσεις που προέρχονται από τις αντίστοιχες αυλακώσεις-ραβδώσεις της κάνης του όπλου πυροβολισμού. Για διάτρησή τους σημάνθηκαν έως 13959Β1 έως 3 το διαμέτρημά τους cal είναι 45?ΕΙΗΕΡ. 2. Πέντε μικροτεμάχια πυρήνα βολίδας από κράμα μόλυβδου. Φωτογραφία 3. Δεν προσφέρονται για εργαστηριακές εξετάσεις. Το τεμάχιο θέσης Α – φωτογραφία 3 – είναι η βάση πυρήνα μη κυρτοειδούς εμφάνισης και προξενήθηκε από κάθετη πρόσκρουση της βολίδας σε πολύ σκληρή επιφάνεια, προφανώς δάπεδο, με συνέπεια το διαμελισμό της. 3. Πέντε μικροτεμάχια επένδυσης της βολίδας από κράμα χαλκού. Φωτογραφία 4. Θέσεις α – ε. Φέρουν τμήματα ραβδώσεων – αυλακώσεων.

4. Ένα παραμορφωμένο σχεδόν ολόκληρο περίβλημα βολίδας και ένας παραμορφωμένος ανοιγμένος πυρήνας βολίδας -. Φωτογραφία 2 θέση δ και ε - εξήχθησαν κατά την νεκροτομή από το σώμα του δολοφονηθέντος. Ο πυρήνας έχει βάρος 12,8 γραμμάρια και το περίβλημα 2 γραμμάρια. Σύνολο 14,8 γραμμάρια. Το διαμέτρημά τους είναι 45. Προφανώς αποτελούσαν μια και την αυτή βολίδα, από την οποία κατά την μάλλον κάθετη πρόσκρουση και διείσδυση μέσα στο σκληρό τμήμα του ανθρωπίνου σώματος – οστούν, η επένδυση – διείσδυση μέσα σε σκληρό τμήμα του ανθρωπίνου σώματος, αποχωρίστηκε, αποσπάστηκε από τον πυρήνα. Για διάκριση σημάνθηκαν η μεν επένδυση ως 13959Β4Ε ο δε πυρήνας ως 13959Β4Π.

5. Από τα δυο μεταλλικά τεμάχια περιβλήματος – Φωτογραφία 4, θέσεις στ΄ και ζ΄- τα οποία βρέθηκαν στο αυτοκίνητο διακομιδής, το μεγαλύτερο έχει κάποια μικρή περιοχή στην οποία διαφαίνεται μια αυλάκωση και σημάνθηκαν ως 139595ΒΑ. Το μικρότερο τεμάχιο σημάνθηκε ως 13959Β5Β.

6. Συγκριτικές εξετάσεις: 1. Μεταξύ πειστηρίου καλύκων, κατ’ αυτές τις συγκριτικές εξετάσεις ιχνών προέκυψαν τα εξής: α) ο κάλυκας 13959Κ1 δεν ταυτίζεται με κανέναν από τους άλλους 4 πειστήριους κάλυκες. β) Οι τέσσερις κάλυκες 13959Κ2-5 ταυτίζονται μεταξύ τους. 2. Μεταξύ πειστηρίων και βολίδων. Το περίβλημα επένδυσης βολίδος 13959Β4Ε που αφαιρέθηκε μαζί με τον παραμορφωμένο πυρήνα 13959Β4Π από το σώμα του δολοφονηθέντος- Φωτογραφίες Δ και Ε -δεν ταυτίζεται με καμία από τις υπόλοιπες 3 βολίδες. 3. Οι τρεις βολίδες που βρέθηκαν στο χώρο και σημάνθηκαν ως 13/919Β 1 – 3 και εμφανίζονται στην φωτογραφία 2 θέσεις α, β και γ ταυτίζονται μεταξύ τους. 4. Τεμάχια επένδυσης που βρέθηκαν στο χώρο – Φωτογραφία 4 θέσεις α, β, και ε ως και τεμάχια που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο διακομιδής και εμφανίζονται στην ίδια φωτογραφική θέση, ταυτίζονται με τις προηγούμενες 3 βολίδες, 13/959Β1-3.

Παρατήρηση: Τα μολύβδινα τεμάχια πυρήνα βολίδας που απεικονίζονται στην φωτογραφία 3 θέσεις α έως ε, ως και τα χάλκινα τεμάχια που απεικονίζονται στην φωτογραφία 4 θέσεις α έως ζ, αποτελούσαν μια και την αυτή βολίδα, η οποία θραυσματοποιήθηκε στα παραπάνω τεμάχια λόγω κάθετης πρόσκρουσής της σε σκληρή επιφάνεια, προφανώς δάπεδο.. Σ’ αυτό οδηγούν το συνολικό τους βάρους, οι παραμορφώσεις, οι βάσεις του πυρήνα, η μορφολογία έλλειψης ιχνών ασβεστοκονιάματος επάνω από τα θραύσματα, ως και έλλειψη εντυπωμάτων σε τοίχους του χώρου.

Μεταξύ πειστηρίων καλύκων παρούσης υπόθεσης και εκκρεμών καλύκων αρχείου. Κατ’ αυτές τις συγκριτικές εξετάσεις ιχνών προέκυψαν τα εξής: 1. Ο κάλυκας 13/951Κ1 ταυτίζεται με τους κάλυκες που έχει πυροδοτήσει σε διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις το πρώτο πιστόλι 45άρι της Επαναστατικής Οργάνωσης 17Ν που πρωτοεμφανίστηκε το 1985 στη δολοφονία του Αμερικανού Ακολούθου Γουέλς. Φωτογραφία 5 και 6.

2. Οι τέσσερις κάλυκες 13959Κ2-5 ταυτίζεται με τους κάλυκες που είχε πυροδοτήσει κατά καιρούς σε διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις το δεύτερο β’ πιστόλι 45άρι της ίδιας Οργάνωσης 17Ν το οποίο πρωτοεμφανίστηκε ως το δεύτερο από τα δυο 45άρια στην διπλή δολοφονία των αστυνομικών Πέτρου Σταμούλη το 1980 – Φωτογραφία 7 και 8.

3. Μεταξύ πειστηρίων βολίδων παρούσης υποθέσεως και εκκρεμών βολίδων του αρχείου μας. Απ’ αυτές τις συγκρίσεις ιχνών προέκυψαν τα παρακάτω:

1. Το σχεδόν ολόκληρο περίβλημα - επένδυση βολίδος 13959Β4Ε που αφαιρέθηκε μαζί με το παραμορφωμένο πυρήνα 13959Β4Π από το σώμα του δολοφονηθέντος ταυτίζεται με τις βολίδες που έχουν βληθεί από το πρώτο 45άρι πιστόλι της 17Ν, σε διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις. Φωτογραφία 9 & 10.

2. Οι 3 βολίδες που βρέθηκαν στο χώρο 13/959Β1-3 – Φωτογραφία 2 θέσεις α, β, και γ – και τα τεμάχια επένδυσης που βρέθηκαν στο χώρο και στο αυτοκίνητο διακομιδής – Φωτογραφία 4 θέσεις α – ζ – και τα οποία μαζί με τα μολύβδινα τεμάχια πυρήνα – Φωτογραφία θέσεις α-ε – συνθέτουν μια 4η βολίδα που ταυτίζονται με τις βολίδες που έχουν βληθεί από το δεύτερο 45άρι πιστόλι..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναγιγνώσκεται τώρα η προκήρυξη.

Κ. ΖΑΪΡΗΣ: («Διαβάζει›)

«Επαναστατική Οργάνωση 17Ν. Αθήνα 18/9/1989 άρχισε η κάθαρση. Στις 3 Ιουλίου αμέσως μετά την δημιουργία της Κυβέρνησης Τζαννετάκη σε ανακοίνωσή μας στον Τύπο υποστηρίξαμε την στήριξη και συμμετοχή του Συνασπισμού σε μία Κυβέρνηση της Ν.Δ. με πραγματικό κέντρο το Μητσοτάκη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού μας.

Οι 850.000 ψήφοι που δόθηκαν δήθεν για την κάθαρση και υπέρ του Α ή Β τύπου Σοσιαλισμού υποκλέπτονται για να στηρίξουν από την πίσω πόρτα μία Κυβέρνηση των απατεώνων της Ν.Δ. που βαρύνονται για σκάνδαλα και απάτες εξίσου αν όχι βαρύτερα από αυτό του Κοσκωτά όπως αυτό των προβληματικών όπου μία χούφτα πολιτικών της Ν.Δ. και καπιταλιστών έκλεψαν 1 τρις σε σημερινές δραχμές από τη χώρα.

Ούτε ένας από τους ψηφοφόρους της βάσης του Συνασπισμού δεν πιστεύει ότι η Ν.Δ. μπορεί να κάνει κάθαρση και η βάπτιση αυτής της Κυβέρνησης σε Κυβέρνηση κάθαρσης αποτελεί μέρος του όλου εμπαιγμού και της εξαπάτησης των ψηφοφόρων.

Δύο μήνες μετά τα πράγματα έχουν πια ξεκαθαρίσει. Ενώ υποτίθεται ότι ο λόγος αυτής της κυβερνητικής συνεργασίας Ν.Δ. – Συνασπισμού καθώς και ο διακηρυγμένος στόχος της είναι η κάθαρση και τιμωρία των ενόχων για το σκάνδαλο Κοσκωτά, η Ν.Δ. ανακοινώνει εκλογές για τις 5 Νοέμβρη το αργότερο ενώ γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να γίνουν οι δίκες των κατηγορουμένων, δίκες που είναι οι μόνες που στα σίγουρα αναστέλλουν την παραγραφή και ενώ υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση αυτή έγινε για να ανασταλεί η παραγραφή και να δικαστούν οι υπεύθυνοι.

Το περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα των 3-4 μηνών ήταν δεδομένο όταν η Ν.Δ. και ο Συνασπισμός αποφάσιζαν να σχηματίσουν αυτή την Κυβέρνηση κάθαρσης. Κατά συνέπεια Ν.Δ. και Συνασπισμός εξαπάτησαν και εξαπατούν χυδαία το λαό αφού οδηγούν στην παραγραφή των εγκλημάτων, στην ατιμωρησία των υπευθύνων χωρίς καν να κρατάνε τα προσχήματα.

Οι πάντες σήμερα έχουν αντιληφθεί ότι το σημερινό κοινοβουλευτικό νταβαντούρι για τα σκάνδαλα δεν έχει καμία σχέση με την κάθαρση και την τιμωρία. Ότι γίνεται για δύο λόγους: Πρώτον για να εκτονωθεί κάπως η λαϊκή αγανάκτηση και δεύτερο και κυριότερο για να προκηρυχθούν και να διεξαχθούν εκλογές με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υπόδικη ώστε να κερδίσει η Ν.Δ. την αυτοδυναμία στην Βουλή. Αυτοδυναμία με την οποία θα μεθοδεύσει την πλήρη παραγραφή, την ατιμωρησία των ενόχων.

Κανένας απολύτως υπεύθυνος για το σκάνδαλο Κοσκωτά δεν πρόκειται να τιμωρηθεί επιβεβαιώνοντας, έτσι απόλυτα όσα έχουμε υποστηρίξει από καιρό ότι ούτε η Δικαιοσύνη, ούτε η Βουλή, ούτε οι εκλογές, κανένα από τους σημερινούς θεσμούς δεν μπορεί να κάνει κάθαρση και εξυγίανση του σάπιου και διεφθαρμένου καθεστώτος.

Παράλληλα έχει αρχίσει μία εκστρατεία συστηματικής ψευδολογίας και παραπλάνησης των εργαζομένων σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που στοχεύει από τη μια στο να αποκρύψει την πορεία προς την παραγραφή και από την άλλη στο να προετοιμάσει το έδαφος για την αυριανή συναίνεση της Αριστεράς στην άγρια λιτότητα που θα εφαρμόσει μία Κυβέρνηση.

Έτσι οι πάντες μας βομβάρδισαν με τα ελλείμματα του δημοσίου και την αναγκαιότητα περιορισμού τους χωρίς βέβαια να μας πουν την αλήθεια, ότι το κύριο θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τα ελλείμματα του δημοσίου παρότι είναι υψηλά και είναι από τα προβλήματα, αλλά η απουσία των παραγωγικών επενδύσεων, μία υπερσύγχρονη τεχνολογία σε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας στους οποίους θα μπορέσουμε να έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλη την 15ετή μεταπολίτευση, δηλαδή όσο στην Καραμανλική επταετία όσο και στην Παπανδρεϊκή εξαετία.

Η απουσία αυτών των επενδύσεων δεν ήταν συνέπεια της απουσίας πόρων αλλά αντίθετα της καταλήστευσής τους από τους μεγαλοκαπιταλιστές της χώρας. Για να γίνουμε κατανοητοί θα δώσουμε ένα και μόνο παράδειγμα: Είναι το παράδειγμα της Πειραϊκής-Πατραϊκής που ανέφεραν θρασύτατα αφού στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί, που διαστρέβλωσαν, αναποδογύρισαν κάνοντας τη μέρα-νύχτα οι απατεώνες αλλά και οι καραγκιόζηδες Μητσοτάκης και Παπακωνσταντίνου. Ανάφεραν ότι η Πειραϊκή-Πατραϊκή στην Ελλάδα έχει 15 δις ετήσιο έλλειμμα ενώ το εργοστάσιό της στην Δυτική Γερμανία με το 1/8 του προσωπικού και 40% του κύκλου εργασιών έχει κέρδη 6 εκατομμύρια μάρκα το χρόνο, θέλοντας να δείξουν την ασύγκριτη ανωτερότητα της δικής τους πρωτοβουλίας.

Όλως τυχαίως όμως και οι δύο λησμόνησαν να μας πουν πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Θα τους θυμίσουμε λοιπόν αυτά που κρύψανε και που κανένας από τους δήθεν εκπροσώπους εργατικής τάξης δεν τόλμησε να αναφέρει.

Το 1975 η Κυβέρνηση Καραμανλή η Πειραϊκή-Πατραϊκή πραγματοποιεί επένδυση για δήθεν εκσυγχρονισμό 900 εκατομμυρίων δραχμών. Από αυτό το ποσό τα 550 εκατομμύρια είναι της ΕΤΒΑ, δηλαδή δωρεάν χρηματοδότηση του δημοσίου και δάνειο αγύριστο τα σημερινά χρέη, με επιδότηση επιτοκίου. Ανταγωνιστές της Πειραϊκής-Πατραϊκής που επιζητούσαν δάνεια από καιρό διαμαρτύρονται και φέρνουν ειδικούς από την Ευρώπη, εξετάζουν τον εκσυγχρονισμό και δηλώνουν ότι η συνολική επένδυση δεν ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια.

Δηλαδή μόνο από αυτή την περίπτωση οι μεγαλομέτοχοι της Πειραϊκής-Πατραϊκής λήστεψαν 550 εκατομμύρια από το δημόσιο, ποσό που σε σημερινές δραχμές ξεπερνάει τα 6 δις. Μέρος αυτού του ποσού μαζί με άλλα που εξήχθησαν με ανάλογους τρόπους, χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί το υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην Γερμανία με την πιο μοντέρνα τεχνολογία και γι αυτό έχει κέρδη παρότι οι εργατικοί μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι από τους ελληνικούς, ενώ παράλληλα η Πειραϊκή-Πατραϊκή στην Ελλάδα αφέθηκε με απαρχαιωμένο εξοπλισμό με λογική συνέπεια να είναι μη ανταγωνιστική και ζημιογόνος.

Συμπέρασμα: 1) όχι μόνο δεν έγινε επένδυση εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο στην Ελλάδα αλλά αντίθετα αυτό εγκαταλείφθηκε εσκεμμένα για να γίνει ζημιογόνο και να το φορτωθεί το κοινωνικό σύνολο όταν θα ήταν η Ν.Δ. στην εξουσία. 2) τα κεφάλαια για την επένδυση εδώ δεν μεταφέρθηκαν παράνομα στο εξωτερικό και επενδύθηκαν σε υπερσύγχρονο εργοστάσιο. 3) τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από την δωρεάν επιχορήγηση του δημοσίου για την ενίσχυση των βιομηχανικών επενδύσεων στην χώρα και την κλοπή του δανείου, δηλαδή ανήκουν στον Ελληνικό λαό και όχι στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Δεν είναι λοιπόν οι ανωτερότητες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που εξηγεί την διαφορά στην αποδοτικότητα των δύο εργοστασίων αλλά η ληστρική συμπεριφορά καθαρού απατεώνα των μεγαλομετόχων της Πειραϊκής-Πατραϊκής σε βάρος της χώρας με την συνεργασία και συμμετοχή βέβαια των τότε υπευθύνων Υπουργών της Ν.Δ..

Ένας μάλιστα μεγαλομέτοχος, ο Στράτος ήταν την ίδια εποχή και Υπουργός της Ν.Δ.. Ένα κράτος λοιπόν όχι σοσιαλιστικό αλλά απλά αστικό που σέβεται τον εαυτό του και δεν είναι μαριονέτα των απατεώνων, θα έπρεπε να έχει διεκδικήσει την κυριότητα του εργοστασίου στην Γερμανία αφού δημιουργήθηκε με κλεμμένα χρήματα του λαού αλλά και να έχει κλείσει στην φυλακή προ πολλού τους μεγαλομέτοχους αλλά και τους συνένοχους πρώην Υπουργούς της Ν.Δ..

Η περίπτωση όμως της Πειραϊκής-Πατραϊκής όχι μόνο δεν είναι μοναδική αλλά αντίθετα είναι αντιπροσωπευτική του λεγόμενου σκανδάλου των προβληματικών οι οποίες βέβαια είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχει επίσημα το κράτος υπαγάγει στον Οργανισμό Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων.

Θα αναφέρουμε μόνο την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ που αφέθηκε από τους μεγαλομέτοχους Αγγελόπουλους να χρεοκοπήσει ενώ παράλληλα με παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος μέσω απάτης δημιούργησαν υπερσύγχρονη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ στην Αγγλία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων παρουσίασε συνολικά χρέη το ΄80-΄81 350 δις δραχμές ποσό και μόνο με τον πληθωρισμό αντιπροσωπεύει σήμερα ποσό περίπου 1 τρις δραχμές. Τα κεφάλαια αυτά όπως ακριβώς στις περιπτώσεις της Πειραϊκής-Πατραϊκής και της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ αντιπροσωπεύουν τα ποσά που προορίζονταν από το δημόσιο για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των ντόπιων επιχειρήσεων και εξήχθησαν παράνομα με διάφορες απάτες στο εξωτερικό όπου και επενδύθηκαν.

Το σκάνδαλο λοιπόν αυτό είναι τουλάχιστον εξίσου σοβαρό αν όχι σοβαρότερο από αυτού του Κοσκωτά. Δεν είναι μόνο ποσοτικά αφού τα κλεμμένα αντιστοιχούν σε 30 Κοσκωτάδες αλλά κυρίως ποιοτικά.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο αλλά με συλλογική δραστηριότητα, με το σύνολο της αφρόκρεμας της μεγάλης ντόπιας καπιταλιστικής τάξης. Έχουμε να κάνουμε με συνειδητή επιλογή στρατηγικής, όχι μόνο του ηγεμονεύοντα Ομίλου αλλά όλης της άρχουσας τάξης στη βιομηχανία αφού οι επιχειρήσεις τους όχι μόνο αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/3 της ελληνικής βιομηχανίας αλλά είναι και οι κυρίαρχες μέσα στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους.

Στρατηγική που αποφασίστηκε για να ξεπεραστούν ανέξοδα οι δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και η αναγκαιότητα της ανασυγκρότησης αλλά και το αβέβαιο μέλλον και από την σίγουρη τότε πτώση της Ν.Δ.. Στρατηγική που συνιστά καθαρά συλλογική απάτη και ληστεία της χώρας και της εργασίας του λαού. Στρατηγική εθνικής μειοδοσίας από την άρχουσα μεγάλη αστική τάξη.

Στρατηγική εγκατάλειψης των ζημιογόνων, μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων με τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό στην πλάτη του λαού. Στρατηγική που βάζει την όποια μικρή ανταγωνιστικότητα όχι στον εκσυγχρονισμό αλλά στην συνεχή διολίσθηση της δραχμής με αποτέλεσμα σήμερα να ξεπουλιέται η ελληνική οικονομία, να εξαγοράζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις για ποσά γελοία σε ξένο συνάλλαγμα από ξένους καπιταλιστές.

Στρατηγική τέλος που αποφασίστηκε όχι μόνο από οικονομικούς παράγοντες τους παραπάνω καπιταλιστές αλλά και από την ηγεσία του πολιτικού εκπροσώπου της, την τότε ηγεσία της Ν.Δ., τους αρμόδιους τότε Υπουργούς της Ν.Δ. που αποφάσισαν τη χρηματοδότηση, δηλαδή τη ληστεία αυτών των επιχειρήσεων με πλήρη γνώση ότι τα κεφάλαια δεν επενδύονταν και πήγαιναν στο εξωτερικό εισπράττοντας σαν αντίτιμο της μίζες τους όπως ακριβώς σήμερα ο Κουτσόγιωργας, ο Μητσοτάκης, Έβερτ, Παλαιοκρασσάς, Δήμας και ΣΙΑ είναι οι ένοχοι και συνένοχοι αυτής της ληστείας της χώρας.

Στρατηγική τέλος για την οποία σήμερα ευθύνεται και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αφού μετά από 8 χρόνια θητείας δεν έκανε το παραμικρό βήμα προς μία άλλη στρατηγική αλλά πορεύτηκε μέσα στα ίδια πλαίσια. Έτσι σήμερα έχει κι αυτό ευθύνες για την απουσία των παραγωγικών επενδύσεων, για την επιδείνωση της θέσης των προβληματικών αλλά και για την συνεχιζόμενη ληστεία πίσω από τους διάφορους τεχνοκράτες που διόρισε στην διοίκησή τους. Διοίκηση που δεν έχει καμία βέβαια σχέση με τον Σοσιαλισμό αλλά με με τον κρατικό αλλά και δυτικό καπιταλισμό.

Πολλοί από αυτούς τους Διευθυντές άφησαν εσκεμμένα τις επιχειρήσεις να χειροτερεύουν παίζοντας ανοιχτά το παιχνίδι των παλιών μεγαλομέτοχων και ευνοώντας έτσι μεσοπρόθεσμα την επάνοδό τους μη παραλείποντας παράλληλα να λυμαίνονται και αυτοί το δημόσιο χρήμα.

Έτσι αν είναι σήμερα αλήθεια ότι ο συμβολαιογράφος και ο εκκαθαριστής της «LARCO› θα πάρουν από 400 εκατομμύρια δραχμές αυτό συνιστά συνέχιση της απάτης και της ληστείας του δημόσιου χρήματος παρότι βέβαια μπορεί να παρουσιάζεται σαν νόμιμη αυτή η αμοιβή.

Όταν λοιπόν σήμερα μιλάμε για προβληματικές δεν μπορεί να γίνεται σύγχυση ποιοι τις δημιούργησαν και γιατί, ποιοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι διαχειριστές και άλλοι οι οποίοι συνέχισαν μετά να διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα με δαπάνες μη παραγωγικές αλλά και με παράλληλες πρακτικές ληστείες του με αποτέλεσμα να είναι και αυτοί σήμερα υπεύθυνοι.

Η στρατηγική λοιπόν αυτή για την οποία ευθύνονται κύρια ο ηγετικός όμιλος της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης, δηλαδή η ιδιωτική πρωτοβουλία, η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. αλλά και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι υπεύθυνη για την συνεχή επιδείνωση της οικονομίας την τελευταία 15ετία, την χειροτέρευση της θέσης στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας, τη συνεχή αποβιομηχανοποίηση, την αύξηση της εξάρτησης αλλά και το ξεπούλημά της, τα ελλείμματά της, την πτώση του βιοτικού επιπέδου και την ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων›.

Υποσημείωση 1: Η Ελλάδα σήμερα είναι η χώρα της Ευρώπης με τις χειρότερες και τις πιο υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης για τους εργαζόμενους, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές.

Ένα μόνο στοιχείο δείχνει ανάγλυφα την πορεία. Το 1972 ο μέσος μισθός του Έλληνα εργάτη ήταν ίσως περίπου με αυτόν του Ισπανού. Το 1987 είναι ο μισός του Ισπανού.

Η απερχόμενη λοιπόν σκληρή λιτότητα με νέα μεγάλη πτώση του βιοτικού επιπέδου κάνει πια ορατή την πορεία προς την τριτοκοσμοποίηση της οικονομίας με πιθανές πια καταστάσεις τύπου Βενεζουέλας και Αργεντινής. Δικαίωμα λοιπόν του Φλωράκη και του Κύρκου να συναινέσουν σε αυτή τη λιτότητα. Ποτέ όμως η εργατική τάξη δεν πρόκειται να συμφιλιωθεί με τους λυμεώνες της χώρας, μεγαλοαπατεώνες καπιταλιστές που καταλήστευσαν την εργασία, μετέφεραν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό ρημάζοντας τη χώρα.

Ποτέ δεν πρόκειται να συναινέσει στην πολιτική λιτότητα των απατεώνων της Ν.Δ., συνενόχων των καπιταλιστών αλλά ούτε και σε ανάλογη πολιτική των άλλων απατεώνων του ΠΑΣΟΚ, των υπευθύνων για το σκάνδαλο Κοσκωτά.

Όσα γράφουμε βέβαια εδώ για την πρωτοβουλία και την ηγεσία της Ν.Δ. δεν είναι τίποτε καινούριο αλλά είναι πράγματα πασίγνωστα. Αν όμως σήμερα ηχούν κάποια περίεργα είναι γιατί 4 εφημερίδες του λεγόμενου δημοκρατικού χώρου «ΕΘΝΟΣ›, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ›, «ΒΗΜΑ›, «ΝΕΑ› έχουν κάνει μυστικές συμφωνίες με τον Μητσοτάκη με οικονομικά ανταλλάγματα ανάμεσα στα οποία είναι η χαριστική προσφορά σταθμού ιδιωτικής τηλεόρασης μαζί με τον Βαρδινογιάννη με συνέπεια το καθημερινό αηδιαστικό γλείψιμο Μητσοτάκη και ΣΙΑ με πρωτοστατούντες βέβαια τους διάφορους Αριστερούς και αντι-εξουσιαστές.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που μιλάνε μόνο για το σκάνδαλο Κοσκωτά σαν να μην υπήρξαν ξανά ανάλογα και μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χώρα, σαν να μην τα διέπραξε η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. και ο κοινωνικός χώρος που εκπροσωπεί δηλαδή η άρχουσα μεγάλη καπιταλιστική τάξη που ρήμαξε τη χώρα.

Αν λοιπόν δούμε μέσα από το παραπάνω πρίσμα της κάθαρσης και πρέπει να την δούμε, είναι τελείως εύλογο και προφανές ότι αυτή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί και ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί απολύτως κανένας υπεύθυνος για το σκάνδαλο Κοσκωτά ούτε καν ο ίδιος ο Κοσκωτάς. Και είναι ηλίου φαεινότερο ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά κυρίως η Ν.Δ. έχουν συμφέρον να προχωρήσουν στην μεθόδευση της παραγραφής και ότι η σημερινή κάθαρση στη Βουλή είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου, καθαρή κοροϊδία και εμπαιγμός.

¶λλωστε στην ίδια αυτή διαδικασία της κάθαρσης υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που βγάζουν μάτι, που την καθιστούν αίολη, που την αυτογελοιοποιούν. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα Μπακογιάννη για να μην μιλήσουμε για την Βλάχου. Είναι γνωστό ότι ο Εισαγγελέας Εφετών Ευθυμιάδης με την αναφορά του αρ. 264 της 1η Ιουνίου 1989 εντόπισε όλα τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης (Κοσκωτάς) της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και της ψευδούς πιστοποιήσεως των Κοσκωτά, Μπακογιάννη κλπ.

Είναι επίσης γνωστό ότι ζήτησε την άσκηση ποινικής διώξεως εναντίον του Μπακογιάννη, ποινική δίωξη που ασκήθηκε σύμφωνα με ορισμένα πρόσφατα δημοσιεύματα. Κι ενώ λοιπόν η ανακριτική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο Κοσκωτά έχει στα χέρια της την αναφορά του Εισαγγελέα Ευθυμιάδη, εντούτοις κάνει το κορόιδο και δεν καταδέχεται να ασχοληθεί με τις καραμπινάτες απάτες.

Γράφουμε αυτή την προκήρυξη όταν η Εξελεγκτική Επιτροπή της Βουλής παρέδωσε το πόρισμά της για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Από όσα βέβαια δημοσιεύθηκαν πουθενά δεν είδαμε λέξη για τις απάτες και τις ληστείες του Μπακογιάννη παρότι γνωρίζει την αναφορά Ευθυμιάδη.

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω αναφορά το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «ΓΡΑΜΜΗΣ› που αποτελούνται από 12 εκατομμύρια του Μπακογιάννη, 33 εκατομμύρια της αδελφής του και 15 εκατομμύρια του Κουναλάκη ποτέ δεν πληρώθηκε από αυτούς όπως ψευδοδήλωσαν αλλά προήλθε από τα κλεμμένα του Κοσκωτά.

Γράφει ο Εισαγγελέας επί λέξει: «στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας το έτος 1982 αναγιγνώσκουμε ότι οι ως άνω τρεις ιδρυτές της εταιρείας και μόνιμοι μέτοχοι φέρονται να έχουν δήθεν μετρήσει, να έχουν δήθεν πληρώσει και να έχουν δήθεν καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ενώ οι ιδρυτές της εταιρείας- μέτοχοι Π. Μπακογιάννης, Δ. Κουναλάκης και Α. Ν. Κασβίκη αδελφή του Μπακογιάννη δεν κατέβαλαν ούτε μία δραχμή από το μετοχικό κεφάλαιο. Το αρχικό αυτό ιδρυτικό κεφάλαιο είναι προϊόν εγκλημάτων. Το χρηματικό αυτό ποσό δεν κατατέθηκε από τους ιδρυτές-μετόχους ούτε στην Τράπεζα Κρήτης, στην Τράπεζα «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ›, ούτε τοις μετρητοίς στο ταμείο της Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ. Περιήλθε όμως στο ταμείο της Α.Ε ΓΡΑΜΜΗ από τα διαθέσιμα της Τράπεζας Κρήτης στην Τράπεζα της Ελλάδος›.

Και συμπεραίνει ο Εισαγγελεύς: «από τις αναφορές αυτές βεβαιώνεται επαρκώς ότι η ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας ΓΡΑΜΜΗ, Παραγωγή και Εκμετάλλευση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά και η ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού οικονομικώς στηρίχθηκε στο έγκλημα. Η προέλευση του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου είναι προϊόν εγκλήματος, θεωρώντας υπεύθυνο τον Μπακογιάννη για: 1) αποδοχή προϊόντων εγκλήματος που αφορά την καταβολή του ιδρυτικού κεφαλαίου της Α.Ε ΓΡΑΜΜΗ που η προέλευσή του έχει ως πηγή του κακούργημα της απάτης Κοσκωτά. 2) την ψευδή πιστοποίηση, βεβαίωση και εξαπάτηση της Νομαρχίας Αθηνών.

Σύμφωνα όμως τον χουντικό Εισαγγελέα Δωρή (υπήρξε Βασιλικός Επίτροπος στην Στρατιωτική Αθηνών το ΄68 με ΄69) όπου δικάστηκαν οι 536 υποθέσεις αγωνιστών ενάντια στην δικτατορία, όλα τα παραπάνω αδικήματα είναι πλημμελήματα και έχουν παραγραφεί επειδή έχει περάσει η 5ετία.

Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση σχετικά με την ιδεολογία που κάνει θραύση σήμερα στη χώρα όχι μόνο σε σχέση με την συγκεκριμένη περίπτωση Μπακογιάννη αλλά και με τα άλλα σκάνδαλα και το ενδεχόμενο παραγραφής τους στο νομικίστικο κρετινισμό.

Κατηγορούνται διάφοροι επώνυμοι για απάτες, ληστείες. Οποιοσδήποτε απλός άνθρωπος που είναι αθώος θα το αρνιόταν με όλες του τις δυνάμεις, θα έφερνε αποδείξεις της αθωότητάς του και επί της ουσίας θα αντεπιτίθετο στους συκοφάντες. Όχι όμως αυτοί. Αυτοί δεν απαντούν επί της ουσίας, ενώ με τη σιωπή τους επιβεβαιώνουν την ενοχή τους. Έχουν όμως μία ατράνταχτη απάντηση. Είτε έκλεψαν είτε όχι αποκρίνονται: «Σύμφωνα με το τάδε άρθρο του τάδε νόμου, η ληστεία μου είναι πλημμέλημα, άρα παραγράφεται. Σύμφωνα με το τάδε άρθρο του τάδε νόμου, είμαι συμμέτοχος, άρα πρέπει να δικαστώ με βουλευτές που έχουν άσυλο, άρα τη γλιτώνω. Σύμφωνα με το τάδε άρθρο και τους εξής σπεσιαλίστες νομικούς, αρκεί η παραπομπή από τη Βουλή, αλλά άλλοι νομικοί και ο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο θα αποφανθούν ότι επηρεάζουν τα κριτήρια θεσπίσματα ή και τις δίκες άρα παραγράφονται τα σκάνδαλα›.

Όλοι αυτοί οι φωστήρες που προβάλλουν αυτή τη γραμμή υπεράσπισης, δεν αντιλαμβάνονται τον πολιτικό κρετινισμό της; Δεν αντιλαμβάνονται ότι από μόνοι τους συνομολογούν ότι είναι ένοχοι απέναντι στο νόμο; Δεν αντιλαμβάνονται ότι αντί να υποκαθιστούν τον διαρραγέντα κοινωνικό ιστό, τον διαρρηγνύουν ακόμα περισσότερο; Δεν αντιλαμβάνονται ότι αντί να αναστηλώσουν τους στηλοθέτες..... επιταχύνουν την κατάρρευσή τους, γελοιοποιώντας τους ακόμα περισσότερο;

Γιατί ο απλός λαός που διαβάζει γεμάτος αγανάκτηση όλες αυτές τις βαρύγδουπες νομικίστικες φλυαρίες, σκέπτεται πολύ απλά «και τί με νοιάζει εμένα τί λέει ο νόμος, μήπως εγώ τον έφτιαξα, μήπως με ρώτησαν ποτέ; Αυτοί κλέβουν, αυτοί φτιάχνουν τους νόμους. Δικοί τους είναι οι δικαστές, δικά τους τα Κοινοβούλια, δικό τους το πεπόνι, δικό τους το μαχαίρι›.

Η ουσία είναι μία: Ότι ενώ οι ίδιοι ούτε καν αρνούνται ότι είναι κλέφτες και απατεώνες, κανένας δεν μπορεί να τους αγγίξει, ούτε η Βουλή, ούτε οι νόμοι, ούτε η Δικαιοσύνη. Αφορούν και τον Κοσκωτά. Καλά έλεγαν ότι οι πολιτικοί είναι κλεφτρόνια. Τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει η νομική πλευρά της υπόθεσης, που είναι δευτερεύουσα, αλλά η ουσιαστική. Ότι υπάρχουν εγκλήματα και σκάνδαλα, ότι υπάρχουν απατεώνες και συστηματική ατιμωρησία.

Για το λαό, τόσο το υπερ-σκάνδαλο των σκανδάλων των προβληματικών όσο και αυτό του Κοσκωτά, είναι υπαρκτά και κανένα νομικό κατασκεύασμα, καμία δικαιολογία δεν πρόκειται να το παραγράψει. Γιατί είναι τεράστια εγκλήματα σε βάρος της χώρας και ο λαός απαιτεί την τιμωρία των ενόχων.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο ζήτημα του Μπακογιάννη. Εμένα δε μ’ ενδιαφέρει αν ο χουντικός Εισαγγελέας πρώην βασιλικός επίτροπος Δωρής χαρακτήρισε τα εγκλήματα του Μπακογιάννη πλημμελήματα επιτρέποντας έτσι την παραγραφή τους. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ουσία, ότι ο Μπακογιάννης έκανε όλα τα παραπάνω εγκλήματα, όπως και αν τα χαρακτηρίζει ο Δωρής.

Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι την εποχή εκείνη που έγιναν όλα τα παραπάνω εγκλήματα, ο Κοσκωτάς ήταν ένας απλός υπάλληλος της τράπεζας Κρήτης.....και ότι αυτός μεταμορφώθηκε σε εκδότη εφημερίδων, περιοδικών και λειτουργό τοπικού ραδιοφώνου, αφού καταλήστεψε την τράπεζα Κρήτης και βρήκε την πρώτη λαϊκή υποστήριξη.....

Αυτό όμως που ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, είναι ότι μετά από την ίδρυση της ΓΡΑΜΜΗΣ έχουμε σύμφωνα πάντα με τον Εισαγγελέα Ευθυμιάδη, 8 συνολικά αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΡΑΜΜΗΣ μέσω των κλεμμένων χρημάτων από την τράπεζα Κρήτης, μέχρις ότου αυτό έφτασε τα 4,5 δις. Στις 5 από αυτές τις αυξήσεις του ειδικού κεφαλαίου (κλοπές) συμμετείχε ο Μπακογιάννης αφού ήταν Αντιπρόεδρος της ΓΡΑΜΜΗΣ μέχρι τον Φλεβάρη του ’85.

Αυτό που ενδιαφέρει ακόμη είναι ότι η ΓΡΑΜΜΗ με Αντιπρόεδρο πάντα και μέτοχο τον Μπακογιάννη, χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο από τον Κοσκωτά για την αγορά της τράπεζας Κρήτης. Έτσι ο Κοσκωτάς, όντας απλός υπάλληλος της τράπεζας Κρήτης, πείστηκε με διάφορες κομπίνες στο λογαριασμό της ΓΡΑΜΜΗΣ με Αντιπρόεδρο τον Μπακογιάννη, στην τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και με αυτά τα κεφάλαια αγόρασε την τράπεζα Κρήτης. Έχει άλλωστε δημοσιευθεί φωτοτυπία της επιταγής της 5/12/84 με την οποία ο Κοσκωτάς πιστώνει με 400.000.000 το λογαριασμό της ΓΡΑΜΜΗΣ του Μπακογιάννη την τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, ποσό που είναι μέρος του κεφαλαίου με το οποίο αγοράστηκε η τράπεζα Κρήτης χωρίς ποτέ να το διαψεύσει κανείς.

Αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον απατεώνα Παύλο Μπακογιάννη. Ο κύριος αυτός είναι υπεύθυνος όχι μόνο γιατί έκλεψε τα πρώτα 60 εκατομμύρια του κεφαλαίου της ΓΡΑΜΜΗΣ αλλά και για τις εκατοντάδες εκατομμύρια που είτε έκρυψε μαζί με τον συνεργάτη του Κοσκωτά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΡΑΜΜΗΣ αλλά και για την αγορά μέσω της ΓΡΑΜΜΗΣ της τράπεζας Κρήτης είτε εισέπραξε σαν αντίτιμο από τα κλεμμένα του Κοσκωτά για την ανεκτίμητη συνεργασία του και εκδούλευση, χωρίς της οποίας δεν θα μπορούσε να μεταμορφωθεί ούτε σε εκδότη ούτε σε τραπεζίτη.

Ο Μπακογιάννης υπήρξε ο κύριος και βασικός συνεργάτης του Κοσκωτά και άρα συνένοχός του στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη φάση της γραμμής του που υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα αναρρίχησή του στις κορυφές του πολιτικού και τραπεζικού κατεστημένου. Είναι η έσχατη κατάπτωση για το Συνασπισμό να δέχεται, να συζητά και να διαπραγματεύεται μ’ έναν τέτοιο απατεώνα ως εκπρόσωπο της Ν.Δ.

Το γεγονός ότι χτυπάμε τον Μπακογιάννη, δε σημαίνει ότι θεωρούμε σαν κύριους υπεύθυνους για το σκάνδαλο Κοσκωτά τους Παπανδρέου, Κουτσόγιωργα, Πέτσο, Ρουμελιώτη και Χαλκιά. Οι ευθύνες όμως όλων αυτών υπάρχουν κυρίως αφότου ο Κοσκωτάς έγινε τραπεζίτης και εκδότης και συνεπώς αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και συνενοχή άλλων και κυρίως σημερινών κορυφαίων παραγόντων της Ν.Δ.

Η ενέργεια αυτή είχε αποφασισθεί να γίνει ως δεύτερο σκέλος μιας ενέργειας που στόχευε τους δύο υπεύθυνους πολιτικούς χώρους για το σκάνδαλο Κοσκωτά, δηλαδή τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τη Ν.Δ. και ειδικότερα δύο από τους κύριους υπεύθυνος από τον κάθε χώρο, τον Πέτσο και τον Μπακογιάννη. Είχε αποφασισθεί να γίνει μια εβδομάδα περίπου μετά την επίθεση ενάντια στον Πέτσο, δυστυχώς όμως η ενέργεια αναβλήθηκε τότε για δύο λόγους:

α) Επειδή η επίθεση ενάντια στον Πέτσο απέτυχε επιχειρησιακά και κυρίως επειδή δεν προλαβαίναμε χρονικά. Η επίθεση ενάντια στον Πέτσο καθυστέρησε περίπου 3 εβδομάδες, με συνέπεια να καθυστερήσει η δεύτερη και να εξαφανιστεί ο Μπακογιάννης λόγω των εκλογών. ¶λλωστε, αυτό φαίνεται από το ίδιο το κείμενο ενάντια στον Πέτσο, όπου ενώ χτυπάμε τη Ν.Δ. δε λέμε εσκεμμένα λέξη ενάντια στον Μπακογιάννη.

Αυτά όλα τα λέμε γιατί προβλέπουμε τη δυσμενή για εμάς συγκυρία της παραπομπής-θέατρο του Παπανδρέου που θα δώσει και πάλι πάτημα στις διάφορες φυλλάδες, τις γνωστές αποθήκες δηλητηρίων να πουν και πάλι ότι έβαλε το ΠΑΣΟΚ αφού δεν δίστασαν να το πουν ακόμα κι όταν χτυπήσαμε το ΠΑΣΟΚ και τον Πέτσο. Ας καταλάβουν όμως ότι το φασιστικό κίνημα αποφασίζει τη δραστηριότητά του..... και πάντως τους θεωρεί υπεύθυνους απατεώνες και κλέφτες και δεν ενδιαφέρεται για το αν οι ίδιες οι φυλλάδες που έλεγαν χτες ότι μας βάζει η χούντα ή η Ν.Δ., σήμερα λένε ότι μας βάζει το ΠΑΣΟΚ.

¶λλωστε σήμερα πια είναι υποχρεωμένες να αλλάξουν παραμύθι, γιατί ξεσκεπάστηκε υποτίθεται σύμφωνα με τα παραμύθια τους, ότι μέχρι τώρα μας έβαζε το ΠΑΣΟΚ που είχε στα χέρια του τον κρατικό μηχανισμό. Σήμερα όμως αυτός ελέγχεται από τη Ν.Δ. που έχει κάθε συμφέρον και θα είχε μεγάλα εκλογικά οφέλη αν αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει 17Ν και το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω από την τρομοκρατία.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή