Υπεύθυνο για το 8,9% των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία το κάπνισμα

Συζήτηση με θέμα τα «Οικονομικά του Καπνίσματος στην Ελλάδα»
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013 23:04
UPD:23:08

Από αριστερά: κ. Γιάννης Κυριόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, MD, PhD (Mc Gill), FCCP, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Harvard, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και κα Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας.

A- A A+

Το κάπνισμα ευθύνεται για το 8,9% του συνόλου των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση που πραγματοποίησαν την Πέμπτη στο Μέγαρο Υπατία η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου του Καπνίσματος του υπουργείου Υγείας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού, τόσο από πλευράς θνησιμότητας (17% των συνολικών θανάτων στις ηλικίες άνω των 30 ετών οφείλεται στο κάπνισμα), όσο και από πλευράς νοσηρότητας. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το κάπνισμα ευθύνεται για το 12,9% του συνολικού φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας στη χώρα.

Το φορτίο νοσηρότητας, καθώς και η σοβαρότητα και πολυπλοκότητα των καταστάσεων υγείας με τις οποίες σχετίζεται αιτιολογικά το κάπνισμα, έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές ανάγκες σε (εξειδικευμένη) φροντίδα υγείας. Ως εκ τούτου, το κάπνισμα συνοδεύεται από σημαντικές δαπάνες για το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύνολο γενικά.

Με βάση εκτιμήσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το κάπνισμα ευθύνεται στη χώρα μας για 199.028 εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία, αντιπροσωπεύοντας το 8,9% του συνόλου των εισαγωγών.

Η συνολική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων που οφείλεται στο κάπνισμα ανέρχεται σε 400 με 550 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το  7,7 – 10,7% του συνολικού προϋπολογισμού τους.

Βάσει των στοιχείων αυτών προκύπτει πως το συνολικό άμεσο ιατρικό κόστος, το οποίο αποδίδεται στο κάπνισμα, ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 7,9% της συνολικής δαπάνης υγείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική επιβάρυνση του καπνίσματος στην κοινωνία νομιμοποιεί και επεξηγεί την κρατική παρέμβαση. Η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τα καταναλωτικά πρότυπα των καπνιστών, δεδομένου ότι η τιμή των τσιγάρων και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες κατανάλωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,  υπολογίζεται ότι μια αύξηση της τάξεως του 10% στην τιμή των τσιγάρων θα επιφέρει μείωση στην κατανάλωση κατά 3,7%, ενώ μια αύξηση της τάξεως του 10% στο εισόδημα των καταναλωτών επιφέρει αύξηση στην κατανάλωση κατά 6,7%.

Παράλληλα μια επιπλέον αύξηση της τάξεως των 2 ευρώ ανά πακέτο προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μειωμένη κατανάλωση κατά 20% και πρόσθετα κρατικά έσοδα ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα 330.000 ενήλικες θα κόψουν το κάπνισμα, 125.00 νέοι θα αποτραπούν από το να το ξεκινήσουν, ενώ θα αποφευχθούν 192.000 πρόωροι θάνατοι από ασθένειες σχετιζόμενες με το κάπνισμα.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή