Κανονικά θα βαθμολογηθεί το επίμαχο θέμα της Φυσικής

Πανελλαδικές
Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 06:01
UPD:30/05/2012 06:21

Κανονικά θα βαθμολογηθεί τελικά το ερώτημα Γ4 της Φυσικής, στην οποία διαγωνίστηκαν την περασμένη Παρασκευή οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

A- A A+

Κανονικά θα βαθμολογηθεί τελικά το ερώτημα Γ4 της Φυσικής, στην οποία διαγωνίστηκαν την περασμένη Παρασκευή οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνήλθε τη Δευτέρα προκειμένου να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής έκρινε μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής βαθμολόγησης ότι η ελλιπής διατύπωση του ερωτήματος Γ4 δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά.

Η βαθμολόγηση των γραπτών στα βαθμολογικά κέντρα ξεκίνησε τη Δευτέρα, μετά την αποστολή της εν λόγω οδηγίας. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η αρχική βαθμολόγηση.

Αναλυτικά η οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων προς τα βαθμολογικά κέντρα:

«Η ΚΕΕ, ως αρμόδια για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε την 28-5-12 για να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση του μαθήματος Φυσική, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Ημερησίων.

Αφού έλαβε υπόψη της:

1) τα στοιχεία που προέκυψαν από την προβλεπόμενη πειραματική βαθμολόγηση γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του ερωτήματος Γ4, όπως ακριβώς διατυπώθηκε,

2) τις απόψεις των Βαθμολογικών Κέντρων,

3) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση του ερωτήματος Γ4 ήταν μεν ελλιπής μόνο ως προς τη λέξη «πρώτο» (μέγιστο), πλην, όμως, η έλλειψη αυτή δεν θεωρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδης, ούτε ήταν ικανή να επηρεάσει την απόδοση των υποψηφίων, όπως, άλλωστε, αποδείχτηκε από την πειραματική βαθμολόγηση,

4) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση ήταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνη με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου και της εξεταστέας ύλης

5) το γεγονός ότι οι τεκμηριωμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων γίνονται αποδεκτές κατά πάγια αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αποφασίζουμε

Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά, όπως κατωτέρω:

Γ1: 6 Γ2: 6 Γ3: 6 Γ4: 7».

ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για το ζήτημα το ΚΚΕ πρότεινε να μετρήσει η βαθμολογία για το γ4 θέμα της Φυσικής, μόνο για τα παιδιά που έχουν απαντήσει, ως στοιχείο επιβράβευσης και για τα υπόλοιπα να μην ισχύσει «από τη στιγμή που η ερώτηση ήταν κακοδιατυπωμένη σε υψηλού βαθμού δυσκολίας θέμα».

Ζήτησε ακόμη να έχουν αντίστοιχη αντιμετώπιση και οι μαθητές που έδωσαν προφορικές εξετάσεις (παιδιά με δυσλεξία) και οι οποίοι έχουν ήδη βαθμολογηθεί.

Συνέχεια με Αρχαία και Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Εν τω μεταξύ, στα Αρχαία Ελληνικά εξετάστηκαν τη Δευτέρα οι υπόψηφιοι θεωρητικής κατεύθυνσης και στα Μαθηματικά οι υποψήφιοι της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη με Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης, Βιολογία θετικής κατεύθυνσης, Χημεία – Βιοχημεία τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών).

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή