ΙΟΒΕ: Υφεση 6,9% το 2012

Δυσμενής αναθεώρηση των προβλέψεων
Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2012 14:05
UPD:17:22

Σε δυσμενή αναθεώρηση των προβλέψεών του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2012 προχώρησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ.

Σε τριμηνιαία έρευνά του που παρουσίασε σήμερα εκτιμά ότι η ύφεση θα φθάσει το 6,9% έναντι 5%, που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και ότι η ανεργία θα ανέλθει στο 23,6%, από 20% που είχε προβλεφθεί τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, ο πληθωρισμός θα κινηθεί το 2012 κοντά στο 1,5%.

«Συνισταμένη των τάσεων στις βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ αποτελεί η επιδείνωση της πρόβλεψης για την ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του ΙΟΒΕ, που πλέον αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 6,9%», αναφέρει το Ινστιτούτο στην έκθεσή του.

«Οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών προβλέπεται να δεχθούν πρόσθετες πιέσεις προερχόμενες κυρίως από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τη συνεχή άνοδο της ανεργίας, τη πτώση αμοιβών μετά τις ρυθμίσεις για το μισθολογικό κόστος στο δεύτερο μνημόνιο», συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τέσσερις στόχους:

- Ένα πρόγραμμα βραχυχρόνιων παρεμβάσεων, ένα «πρόγραμμα 100 ημερών» για την ταχεία άμβλυνση των πολύ αρνητικών συνθηκών που έχουν μακροχρόνια παγιωθεί στον πυρήνα της πραγματικής οικονομίας.

- Τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για αναθεώρηση του μείγματος οικονομικής πολιτικής.

- Την κατάρτιση της νέας εθνικής στρατηγικής για το νέο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας.

- Τη σύμπραξη με άλλα πρόθυμα κράτη-μέλη στη βελτίωση της οικονομικής πολιτικής στο σύνολο της Ευρωζώνης.

Το ΙΟΒΕ υποστηρίζει ακόμη ότι στο πρόγραμμα των 100 ημερών πέραν των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε στόχους που βελτιώνουν άμεσα τη ρευστότητα στον επιχειρηματικό τομέα, όπως η άμεση εκταμίευση 6,5 δισ. ευρώ από το δάνειο των 130 δισ. ευρώ για την εξόφληση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και η διοχέτευση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων σε έναν μικρό αριθμό μεγάλων έργων υποδομής πανελλαδικής εμβέλειας με υψηλό οικονομικό πολλαπλασιαστή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είτε από άμεσα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΣΠΑ, με μεγαλύτερη ευελιξία στα κριτήρια επιλεξιμότητας ή ακόμη και με την έκδοση ομολόγων καλυμμένων με περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πίεση για αύξηση των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα και στο νότο ευρύτερα και στην παροχή εγγυήσεων ώστε να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης, καθώς και στην γρηγορότερη δυνατή επαναφορά των χρηματοδοτήσεων της δανειακής σύμβασης στην προβλεπόμενη ροή τους, για την υπέρβαση των καθυστερήσεων που ήταν το αποτέλεσμα της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, με αντάλλαγμα βεβαίως την ταχύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη πρωτίστως η χώρα και λιγότερο οι πιστωτές μας.

Το ΙΟΒΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι απαιτείται κλιμάκωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, ώστε να αποφευχθεί έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα