Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στο α' τρίμηνο

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 10:11

Εκρηκτική αύξηση παρουσίασε το δημόσιο χρέος της χώρας στο πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε και ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας του χρέους, αφού σε μια εξαετία, οι λήξεις των ομολόγων αγγίζουν τα 200 δισ. ευρώ, ή το 56,2% του συνολικού χρέους.

Εκρηκτική αύξηση παρουσίασε το δημόσιο χρέος της χώρας στο πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε και ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας του χρέους, αφού σε μια εξαετία, οι λήξεις των ομολόγων αγγίζουν τα 200 δισ. ευρώ, ή το 56,2% του συνολικού χρέους.

Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και τα οποία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και ενισχύουν τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της χώρας να το εξυπηρετήσει.

Ειδικότερα στις 31 Μαρτίου 2011 το δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε σε 354,54 δισ. ευρώ και εκτοξεύτηκε στο 155,2% του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 14,25 δισ. ευρώ ή κατά 4,2%, ενώ σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010 (το χρέος ήταν 310,38 εκ. ευρώ, η αύξηση του δημόσιου χρέους φτάνει σε 44,16 δισ. ευρώ, ή κατά 14,2%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα