ΥΠΕΚΑ: Ικανοποιητική η αδειοδοτική εξέλιξη των έργων ΑΠΕ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 13:41
UPD:13:43

Στοιχεία σχετικά με την αδειοδοτική εξέλιξη των έργων ΑΠΕ για το α΄ εξάμηνο του 2011 δημοσιοποίησε το ΥΠΕΚΑ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ ενισχύθηκε κατά 283MW, φτάνοντας τα 2020MW.

A- A A+

Στοιχεία σχετικά με την αδειοδοτική εξέλιξη των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για το α΄ εξάμηνο του 2011 δημοσιοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα μας ενισχύθηκε κατά 283MW, το πρώτο εξάμηνο του 2011 (έως τέλος Ιουνίου), φτάνοντας τα 2020MW.

Πρωταθλητές στην ανάπτυξη νέας ισχύος είναι τα αιολικά (τα οποία παραμένουν η κυρίαρχη μορφή Ανανεώσιμης Ενέργειας με συνολική ισχύ 1432MW) και τα φωτοβολταϊκά (341MW). Ακολουθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά με 206MW και η βιομάζα με 41MW. Οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (γεωθερμία, ηλιοθερμικά, υβριδικά) βρίσκονται σε προγενέστερα στάδια.

Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σημαντική αύξηση παρουσίασαν η ισχύς των αδειών εγκατάστασης (1900 MW) και οι συμβάσεις αγοραπωλησίας (1351 MW), δύο μεγέθη που αποτυπώνουν τη νέα ισχύ Α.Π.Ε. που αναμένεται να προστεθεί άμεσα στο ηλεκτρικό σύστημα. Συνεπώς, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι επιδιωκόμενοι στόχοι για το 2014 αναμένεται να καλυφθούν για τις περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ πολύ νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, για τα αιολικά άδεια εγκατάστασης έχουν 1461MW, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας είναι 272MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2010, για τα αιολικά είναι 4000MW το 2014 και 7500MW για το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ των αιολικών με προσφορά σύνδεσης (3320MW) και με άδεια παραγωγής (18432MW), ο στόχος αναμένεται να υπερκαλυφθεί και τα δύο έτη στόχου.

Για τα φωτοβολταϊκά (πλην αγροτικών), με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 1048MW, που αν προστεθούν στην ισχύ που βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία προσεγγίζουν το στόχο του 2020, που είναι η εγκατάσταση 1450MW. Σημειώνεται, ότι με άδεια εγκατάστασης είναι επιπλέον 348,5MW, με προσφορά σύνδεσης 2117MW και με άδεια παραγωγής 1947MW.

Όσον αφορά στα μικρά υδροηλεκτρικά (?15MW), με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 22,5MW, με άδεια εγκατάστασης 66,5MW, με προσφορά σύνδεσης 161MW και με άδεια παραγωγής 931MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι 300MW για το 2014 και 350MW για το 2020.

Για τη βιομάζα, έχει αυξηθεί σημαντικά η ισχύς με σύμβαση αγοραπωλησίας (7,9MW), αλλά για την επίτευξη των στόχων του 2014 και 2020, που είναι 200MW και 350MW αντίστοιχα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εγκατάσταση της πλειοψηφίας της ισχύς που βρίσκεται σε προγενέστερα στάδια και κυρίως στο στάδιο της άδειας παραγωγής (362MW).

Η γεωθερμία, που αναμένεται να ενισχυθεί με το νέο γύρο παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με 8MW με άδεια παραγωγής και 340MW αιτήσεις για άδεια παραγωγής. Τα ηλιοθερμικά με άδεια παραγωγής είναι 320MW, με στόχο τα 120MW για το 2014 και 250MW για το 2020. Σχετικά με τα υβριδικά,100 kW βρίσκονται με άδεια εγκατάστασης, 382MW με άδεια παραγωγής και 1829MW με άδεια παραγωγής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προώθηση του προγράμματος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις (<10kW), που απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις.

Έχουν υλοποιηθεί έως 30/06/2011 3351 αιτήματα, που εγχέουν στο σύστημα ισχύ 28,1MW από μόλις 5,2MW το 2010. Με προσφορά σύνδεσης βρίσκονται 7998 αιτήματα (αντιστοιχούν σε 69,7MW), ενώ τα νέα αιτήματα για σύνδεση στη ΔΕΗ φτάνουν τις 4732 (27,8MW).

Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά (100 kW) αναφέρεται ότι από τις 373 αιτήσεις που είχαν προσφορά σύνδεσης το 2010, έφτασαν στο α’ εξάμηνο του 2011 τις 4.476. Τα αιτήματα για σύνδεση στη ΔΕΗ έως τις 30/06/2011 φτάνουν τα 2086, τα οποία αντιστοιχούν σε 201,2MW.

Συνημμένο βρείτε πίνακα του ΥΠΕΚΑ στον οποίο αποτυπώνεται η ισχύς ανά τεχνολογία ΑΠΕ σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας (άδεια παραγωγής, προσφορά σύνδεσης, άδεια εγκατάστασης, σύμβαση αγοροπωλησίας), καθώς και η ισχύς σε λειτουργία.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή