Αλλαγές στα εργασιακά και μειώσεις επικουρικών - εφάπαξ

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2011 16:47
UPD:21:38

Αλλαγές στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων, αλλά και περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ, αποφασίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον τον Πρωθυπουργό στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά:

Καταργείται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία όροι που περιλαμβάνονται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας και αποκλίνουν από τις κλαδικές ή όροι συλλογικών συμβάσεων, υπερισχύουν εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους.

Αναστέλλεται για δύο χρόνια η δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων, δυνατότητα που αποτελούσε υπουργικό δικαίωμα.

Τίθεται χρονικό όριο ενός μήνα για τη σύσταση επιχειρησιακού σωματείου.

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας επιχειρησιακού σωματείου και σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους.

Καταργείται η γνωμοδοτική δυνατότητα του Συμβουλίου της Επιθεώρησης Εργασίας για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων.

Κυβερνητικό στέλεχος διευκρίνισε ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν καταργείται και πρόσθεσε ότι η επιχειρησιακή σύμβαση μπορεί να υπογραφεί είτε από σωματείο, είτε από ένωση προσώπων, εφόσον αυτή εκπροσωπεί τα 2/3 των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Προβλέπονται επίσης δραστικές περικοπές στο εφάπαξ και στις επικουρικές ορισμένων ελλειμματικών Ταμείων.

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, μειώνεται κατά 15% το εφάπαξ όσων ασφαλισμένων υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του 2010 και κατά 20% όσων υπέβαλαν το 2011.

Μειώνεται κατά 25% το εφάπαξ του Ταμείου της ΔΕΗ, για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση το 2010 και κατά 30% για όσους υπέβαλαν το 2011. Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου της Εμπορικής που υπέβαλαν αίτηση το 2011 η μείωση είναι 20%.

Ως προς τις επικουρικές συντάξεις, μειώνονται έως 30% όσες συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι από 170 ευρώ και άνω. (Η μείωση ισχύει για το τμήμα από το ποσό αυτό και πάνω.)

Οι επικουρικές συντάξεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μειώνονται κατά 20% και κατά 50% ως προς το μέρος της σύνταξης το οποίο υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Μείωση κατά 15% επιβάλλεται και στις επικουρικές συντάξεις του ΤΑΥΤΕΚΩ (αφορά ασφαλισμένους τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας).

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ενταχθούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών το οποίο κατατίθεται στη Βουλή.

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ασαφείς και αόριστες διατάξεις

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αόριστες και ασαφείς ορισμένες διατάξεις του νέου συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου που αφορούν τις μειώσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για τις κύριες συντάξεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση κατά 20% όλων των κύριων συντάξεων για το ποσό άνω των 1.200 ευρώ, ενώ κατά 40% περικόπτονται οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, που υπολογίζονται σε 70.000. Όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, οι διατάξεις του εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς (είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο, είτε όχι), καθώς και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Επίσης, καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων (Ν.Δ. 3395/1955).

Όπως έλεγαν νομικοί, η διάταξη για συνταξιούχους κάτω των 55 είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις επιταγές του Συντάγματος, καθώς «παραβιάζει τα προστατευόμενα περιουσιακά δικαιώματα μέσα στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται ο μισθός και η σύνταξη» και εξέφραζαν την εκτίμηση ότι η ρύθμιση θα καταπέσει στα δικαστήρια. Παράλληλα, ανέφεραν ότι το νομοσχέδιο έχει ευνοϊκές διατάξεις για τους στρατιωτικούς, κάτι που δημιουργεί προβλήματα ανισότητας.

Έντονος προβληματισμός υπήρξε στους δικαστές του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ως προς τον όρο της «διαθεσιμότητας» (σ.σ.: πρόκειται για το καθεστώς της λεγόμενης «εργασιακής εφεδρείας»), καθώς δεν υπάρχει στη συνταξιοδοτική νομοθεσία, παρά μόνο στο πειθαρχικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζουν τον όρο της διαθεσιμότητας «ασαφή και αόριστο» και ζητούν από τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο να προσδιορίσει τον όρο.

Ακόμη, από την Ολομέλεια κρίθηκε αόριστη η αναφορά του νομοσχεδίου στο «μισθολόγιο», καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, εκτός και εάν το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο συνδυαστεί με άλλο. Πάντως, μόνο από το νομοσχέδιο που έχουν στα χέρια τους οι δικαστές δεν προκύπτει από πουθενά το μισθολόγιο. Αόριστη κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρεται στην ανάκληση πράξεων αναγνώρισης συνταξίμου χρόνου με εξαγορά, ενώ οι δικαστές εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την αναδρομικότητα της επίμαχης διάταξης (από 1.1.2011).

Προβληματική είναι, καθώς τίθεται θέμα ισότητας, η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου που προβλέπει εξαιρέσεις κατά τον υπολογισμό της σύνταξης όσων θα μειωθούν κατά 40%. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της κατηγορίας αυτής των συνταξιούχων αφαιρείται η εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και η εισφορά που προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 4002/2011. Όμως, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εξαιρούνται από την αφαίρεση των επίμαχων εισφορών «όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας», καθώς και όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξη επίδομα ανικανότητας.

Πιο αναλυτικά, στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως «ο χρόνος της διαθεσιμότητας λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης, στην οποία τίθεται ο υπάλληλος, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του. Κατά το χρόνο αυτό ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φορείς στους οποίους ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Το Δημόσιο καταβάλλει για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών τις οποίες ελάμβανε ο υπάλληλος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και για το λόγο αυτό λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό της σύνταξης του υπαλλήλου».

Ακόμη, «οι συντάξιμες αποδοχές που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της σύνταξης για μεν τα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι 30.6.2011 παραμένουν εκείνες που καθορίζονται από τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο (Ν. 3205/2003), όπως διαμορφώνονται κατά την 31.10.2011 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, για δε τα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 1.7.2011 και μετά παραμένουν εκείνες που καθορίζονται από τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο (Ν. 3205/2003), όπως διαμορφώνονται κατά την 31.10.2011 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 περί αναστολής των μισθολογικών προαγωγών. Οι διατάξεις αυτές έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με ημερομηνία λήξεως την 31.12.2013».

Επίσης, με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα σε όσες άγαμες θυγατέρες αναστέλλεται η καταβολή της πολιτικής ή στρατιωτικής σύνταξής τους, λόγω ύπαρξης εισοδημάτων, να διατηρούν την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου και σε όσες από αυτές λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων.

Τέλος, προβλέπεται η απόδοση στο Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη που είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για τους στρατιωτικούς που είχαν την ιδιότητα του οπλίτη πενταετούς υποχρέωσης και του εθελοντή πενταετούς υποχρέωσης, προκειμένου ο χρόνος της υπηρεσίας τους με την ιδιότητα αυτή να είναι συντάξιμος στο Δημόσιο.

ΓΣΕΕ: Ανοίγουν την πόρτα για αμοιβές τύπου Κίνας

Εντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης διατύπωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος, με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τις προωθούμνες αλλαγές στα εργασιακά, μετά την σημερινή κυβερνητική σύσκεψη.

«Όχι μόνο 'το βαρέλι δεν έχει πάτο', αλλά και η κυβερνητική υποχωρητικότητα δεν έχει τελειωμό», σχολίασε ο κ. Παναγόπουλος, κατηγόρωντας την κυβέρνηση ότι παραχωρεί ολοσχερώς όλα όσα ζήτησε η τρόικα για τις Συλλογικές Συμβάσεις, καταργώντας το εργατικό δίκαιο και το συνταγματικό πλαίσιο που το περιβάλλει.

«Ας μην κοπιάζει άλλο η κυβέρνηση να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Με τέτοιες αποφάσεις βγάζει τους Έλληνες εργαζόμενους εκτός ευρωπαϊκής προστασίας, εκτός ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, εκτός ευρωπαϊκού πολιτισμού, δηλαδή εκτός αυτού που είναι η πραγματική Ευρώπη», πρόσθεσε.

Απηύθυνε τέλος ύστατη έκκληση στην κυβέρνηση να μην νομοθετήσει «αυτά που η τρόικα επιτάσσει», προειδοποιώντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ανοίγει την πόρτα ή μάλλον γκρεμίζει τους τοίχους για αμοιβές και εργασιακές σχέσεις τύπου Κίνας, Ινδίας και χωρών του Τρίτου Κόσμου».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα