Χ.Α.: Αποκοπή μερίσματος

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 09:16
A- A A+

Από σήμερα, 25 Μαΐου 2010, οι μετοχές της εταιρείας Πλαίσιο Computers θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Προτεινόμενα για εσάς