Αρχισε η πιλοτική λειτουργία του ELENXIS

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010 13:11

Την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS, από την περασμένη Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) με τον κατάλληλο εξοπλισμό, επισκέφθηκαν τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και διενήργησαν τον έλεγχο με τη χρήση του νέου συστήματος, και σύμφωνα με το υπουργείο, τα πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο ως προς την αυτοματοποίηση και ακρίβεια της ελεγκτικής διαδικασίας, όσο και για τα ευρήματα και την ευχρηστία του συστήματος. Εξαιρετικά σημαντική εξάλλου, κατά το υπουργείο, θεωρείται και η θετική αντίδραση των ελεγχόμενων στον νέο τρόπο ελέγχου.

Κύριος στόχος του συστήματος ELENXIS είναι η επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου, η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, με απώτερο σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους. Όπως διευκρινίζεται, το ELENXIS υποστηρίζει το σύνολο του ελεγκτικού έργου, από την αρχική στόχευση υποθέσεων ελέγχου, ως και την υποστήριξη του ελεγκτή κατά τη διενέργεια του ελέγχου στην επιχείρηση και αναβαθμίζει ριζικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Το σύστημα συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα δεδομένα από τα Πληροφοριακά Συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, που υποστηρίζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και τα δεδομένα άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τα επεξεργάζεται με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να αναδεικνύονται και διεκπεραιώνονται στοχευμένες υποθέσεις ελέγχου.

Η πιλοτική λειτουργία του συστήματος ELENXIS συνεχίζεται με την εμπλοκή νέων συνεργείων του Σ.Δ.Ο.Ε. και με επιλογή νέων στοχευμένων υποθέσεων ελέγχου. Παράλληλα με το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του ELENXIS και για τις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών με την επιλογή στοχευμένων υποθέσεων ελέγχου από τρεις μεγάλες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας. Θα ακολουθήσει η λειτουργία του στις Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και στην Οικονομική Επιθεώρηση.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, ELENXIS, υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε..

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα