Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον περιφερειακό Τύπο

Σε συναφείς ειδικότητες του Τύπου
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009 14:29
UPD:14:31
A- A A+

Επιστολή προς όλες τις ενώσεις των ιδιοκτητών περιφερειακού Τύπου για την εφαρμογή, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, προγραμμάτων τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επαγγελματιών σε συναφείς ειδικότητες του Τύπου, ώστε να συνδυαστεί η απόκτηση της σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας από ανέργους με την ενίσχυση των επιχειρήσεων περιφερειακών εφημερίδων, απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Το πρόγραμμα αφορά την εναλλασσόμενη κατάρτιση 100 ανέργων στους νομούς Έβρου, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ηλείας και Χανίων, ύψους 840.000 ευρώ, οι οποίοι επιλέγονται από τον ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωσή του, να προσλάβουν τουλάχιστον το 60% όσων συμμετείχαν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ: Την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων

Υπόψη Προέδρου

κ. Γ. Τριανταφυλλόπουλου

Τον Σύνδεσμο Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων

Υπόψη Προέδρου κ. Λ. Βαρουξή

Την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

Υπόψη Προέδρου κ. Φ. Ζουρόπουλου

Θέμα: Πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης ανέργων στον Περιφερειακό Τύπο

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει, εδώ και πέντε χρόνια, αναπτύξει σειρά δράσεων, οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου και στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που επιτελεί στις τοπικές κοινωνίες.

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του έργου του, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης απηύθυνε αίτημα προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης νέων επαγγελματιών σε συναφείς με τα αντικείμενα απασχόλησης στον περιφερειακό τύπο ειδικότητες.

Το αίτημα έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος μας γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης για 100 ανέργους στους Νομούς Έβρου, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ηλείας και Χανίων, συνολικού κόστους 840.000 €, στις παρακάτω ειδικότητες:

1. Χειριστής Εκτυπωτικών Μηχανημάτων

2. Γραφιστικές Τέχνες

3. Διαφήμιση - Μάρκετινγκ

Σημειώνεται ότι η επιλογή των ανέργων που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος θα καταρτίσει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες Ενώσεις Περιφερειακού Τύπου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιδοτούμενο (εκπαιδευόμενοι και επιχειρήσεις). Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις Περιφερειακού Τύπου, οι οποίες θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και οι οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, να προσλάβουν τουλάχιστον το 60% των καταρτιζόμενων με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι επιχειρήσεις περιφερειακού τύπου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης νέων επαγγελματιών παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2009.

Ο Υπουργός Εσωτερικών

Προκόπης Παυλόπουλος

Προτεινόμενα για εσάς