Απάντηση ΥΠΑ σε δημοσιεύματα για τις άγονες γραμμές

Τρίτη, 02 Ιουνίου 2009 14:19

Η πορεία του διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές θα κινηθεί απαρέγκλιτα στο πνεύμα και το γράμμα του Νόμου, με διαδικασίες διαφανείς και ξεκάθαρες που θα δημοσιευθούν ακόμη και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, διαβεβαιώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωση-απάντηση με αφορμή δημοσιεύματα για το διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Επειδή οι άγονες γραμμές εξυπηρετούν ένα μεγάλο, ευαίσθητο και ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας τμήμα του ελληνικού χώρου και των κατοίκων του», διευκρινίζει η ΥΠΑ, «έχει προβλεφθεί από τους όρους του διαγωνισμού να μην αποκλειστεί καμία αεροπορική εταιρία που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της». «Οι φάκελοι -υποστηρίζει- θα αξιολογηθούν με τα πλέον αντικειμενικά κριτήρια και η πιο συμφέρουσα για την κοινωνία προσφορά θα υπερισχύσει».

Προτεινόμενα για εσάς