Ενισχύσεις €20 εκατ. για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009 13:36
A- A A+

Την στήριξη όλων των παραγωγών, οι οποίοι θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεων τους στα συστήματα της Βιολογικής παραγωγής, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος, με ενισχύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήρης Χατζηγάκης.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας με βάση την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων είναι μονόδρομος για την ύπαρξη μιας βιώσιμης, αποδοτικής και ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας», δήλωσε ο κ. Χατζηγάκης.

Πρόσθεσε επίσης ότι «σκοπός των νέων δράσεων που ανακοινώνουμε σήμερα είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα γεωργικά προϊόντα και η βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης στην αγορά».

«Δίνουμε με επιμονή και σύστημα τη μάχη για την αναβάθμιση και βελτίωση των Ελληνικών προϊόντων. Μια μάχη η οποία έχει ορατά αποτελέσματα και αντιμετωπίζει το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας με αισιοδοξία», κατέληξε ο υπουργός.

Ειδικότερα, δικαιούχοι του νέου προγράμματος μπορούν να κριθούν:

I. Στη Βιολογική Παραγωγή, γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εφόσον εντάξουν στο σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσής τους και το σύνολο κάθε κλάδου παραγωγής.

II. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον εντάξουν μια τουλάχιστον από τις επιλέξιμες καλλιέργειές τους στο σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).

III. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι μονάδων εκτροφής χοιρινών, εφόσον εντάξουν τη μονάδα τους στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3 και 3-4 του ΟΠΕΓΕΠ.

1. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση», καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Γεωργός νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης από την οποία αντλεί τουλάχιστον το 25% των συνολικών του εισοδημάτων.

Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια και ανά εκμετάλλευση παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φυτική παραγωγή

Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια 1.700

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 1.500

Ζωική παραγωγή

Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά 1.800

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2)

Όλες οι καλλιέργειες 1.400

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3)

Χοίρειο κρέας 3.000

Βιολογική Παραγωγή

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον φέρουν ή προορίζεται να φέρουν ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους:

- Ελιές επιτραπέζιες - ελαιοποίησης

- Δημητριακά

- Βρώσιμα όσπρια

- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

- Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

- Έλαια- λίπη

- Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

- Οίνος, όξος

- Προϊόντα γαλακτοκομίας

- Παρασκευάσματα κρεάτων

- Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

Β) AGRO 2

- Ελιές επιτραπέζιες - ελαιοποίησης

- Δημητριακά

- Βρώσιμα όσπρια

- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

- Ζαχαρότευτλα

Γ) AGRO 3

Μόνο χοίρειο κρέας

Οι επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του μέτρου είναι οι κάτωθι:

I. Δαπάνες πιστοποίησης

II. Δαπάνες Συμβούλου τεχνικής στήριξης

III. Δαπάνες Επιβλέποντος

IV. Δαπάνες κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μέτρου

V. Δαπάνες αγοράς οργάνων μέτρησης

VI. Δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων

VII. Δαπάνες αγοράς λογισμικού

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή