Οικολόγοι-Πράσινοι: Προτάσεις για το μεναστευτικό

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009 16:32

Προτάσεις για τη μεταναστευτική πολιτική καταθέτουν οι Οικολόγοι-Πράσινοι, διατυπώνοντας επικρίσεις για την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα πολιτική.

Αφού επισημαίνουν πως το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με αστυνομικά μέτρα και επιχειρήσεις σκούπα, ούτε και με χιλιάδες επαναπροωθήσεις, τονίζουν πως αν η Ελλάδα αλλά και η ΕΕ θέλουν να «αναχαιτιστεί» το κύμα μεταναστών θα πρέπει να συμβάλουν στην ουσιαστική επίλυση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.λα. προβλημάτων που επικρατούν στις χώρες προέλευσης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

• συνεργασία με την ΕΕ ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές υποδοχής των μεταναστών που θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης,

• επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος για άσυλο σε συνδυασμό με την άμεση χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής, έτσι ώστε οι μετανάστες να μην μένουν εγκλωβισμένοι σε συγκεκριμένες περιοχές και να μπορούν να εργαστούν νόμιμα

• έλεγχο της ανασφάλιστης εργασίας, που λειτουργεί αρνητικά τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους έλληνες και τα ασφαλιστικά ταμεία

• Δημιουργία υποδομών για την άμεση και ομαλή ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

• Συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη μέλη έτσι ώστε να μοιραστεί το βάρος της μετανάστευσης. Είναι γεγονός ότι για πολλούς μετανάστες στόχος δεν είναι να παραμείνουν στη χώρα μας, αλλά να περάσουν σε άλλες. Η αργοπορία νομιμοποίησής τους όμως τους εγκλωβίζει στην Ελλάδα.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή