Ανησυχία ΒΕΑ για τις ακάλυπτες επιταγές

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009 16:07

«Πολύ σοβαρότερο από ό,τι καταγράφουν οι αριθμοί είναι το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών» σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, ο αντίκτυπος της έλλειψης ρευστότητας αφορά πλέον και τις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους διαμαρτυρημένες επιταγές, ενώ σημειώνει ότι η αδυναμία εξόφλησης των επιταγών αφορά ολοένα και μικρότερα ποσά, που φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ.

Αναφέρει ακόμη πως οι τράπεζες που ακολουθούν κάποια τακτική διευκόλυνσης εξαντλούν τα περιθώρια τους και δυσκολεύουν τις διαδικασίες προεξόφλησης επιταγών. Επακόλουθο των πιο πάνω, προσθέτει, είναι το πρόβλημα να διογκώνεται από μήνα σε μήνα, δίχως να έχει ολοκληρωθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του στην αγορά.

Καταλήγοντας τονίζει πως το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με τη συνεργασία Πολιτείας και τραπεζών στο ζήτημα Τειρεσία αλλά και του προγράμματος εγγύησης του Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (αναχρηματοδότηση) το οποίο εξαγγέλθηκε, αλλά θα πρέπει και να προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση.

Προτεινόμενα για εσάς