Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Οι αποφάσεις του δ.σ.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009 18:04

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίασή του ενέκρινε τα εξής:

- Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου « ΝΒGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.-Μετοχικό Εσωτερικού» της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Α/Κ», με σκοπό την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μεριδίων του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Tη διαγραφή από το Χ.Α. των μετοχών της εταιρίας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

- Tη διαγραφή από το Χ.Α των μετοχών της εταιρίας «ΕΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

- Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρία «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», διότι δεν προέβη έγκαιρα στη δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας ότι η θυγατρική της εταιρία «ΣΕΙΡΙΟΣ» πλειοδότησε σε διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος ανάπτυξης και μακροχρόνιας χρήσης του Ολυμπικού Κέντρου Ιστιοπλοϊας Αγίου Κοσμά, τον Απρίλιο του 2007, κατά παράβαση του ν. 3340/2005.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΕΕΔ» με έδρα την Ξάνθη, διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί στην εταιρία άδεια λειτουργίας.

Προτεινόμενα για εσάς