ΕΛ.ΠΕ.: Προμέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009 16:23
A- A A+

Τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2009, ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, κατά τη συνεδρίασή του στις 27.8.2009.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το προς διανομή προμέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του προμερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,135 ευρώ.

Ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων του προμερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 21.10.2009 και συνεπώς δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2009 θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρίας στο ΣΑΤ κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Ειδικότερα, ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 19.10.2009 και από την εν λόγω ημερομηνία η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρίας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής προμερίσματος για τη χρήση 2009. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προμερίσματος στους δικαιούχους ορίστηκε η Τρίτη 27.10.2009.

Η πληρωμή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Η είσπραξη του προμερίσματος, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή μέχρι την 27.10.2010.

Προτεινόμενα για εσάς