Αναστολή διαγωνισμού για προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2009 20:01
A- A A+

Tην αναστολή εν εξελίξει διαγωνισμού για προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ, με απόφαση του κ. Γιώργου Σουφλιά, ανακοίνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Απορρίπτοντας τα περί ανήθικης διαδικασίας σημειώνει:

1) Το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ από 4.390 άτομα που αριθμούσε την 1/1/2004 μειώθηκε σήμερα σε 3.366 εργαζομένους. Περισσότερα δηλαδή από 1.000 άτομα συνταξιοδοτήθηκαν και δεν έγιναν προσλήψεις.

Η ΕΥΔΑΠ, στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2004 έως σήμερα, έχει κάνει μόνο 6 προσλήψεις μηχανικών ασφαλείας και 9 προσλήψεις δικηγόρων έμμισθης εντολής.

2) Ο διαγωνισμός, στον οποίο αναφέρονται, είχε ξεκινήσει από τις 23 Ιουλίου του 2008, όταν η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε στο ΑΣΕΠ κείμενο προκήρυξης για την πρόσληψη 125 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ στις 19/5/2009. Επομένως, δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές.

Πέραν αυτού, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.21/1175/οικ21934/7-9-2009), η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως υπαγόμενη στο κεφάλαιο Β του ν.3429/2005 εξαιρείται από την αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης, λόγω προεκλογικής περιόδου.

Παρ’ όλα αυτά, προστίθεται, με εντολή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργου Σουφλιά, αναστέλλεται ο εν εξελίξει διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή