ΔΕΔΔΗΕ: Οι πίνακες προσλήψεων εργαζομένων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 14:55
UPD:15/10/2021 00:06
A- A A+

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 100 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων μόνο για λόγους νομιμότητας αρχίζει την Παρασκευή 15.10.2021 και λήγει τη Δευτέρα 25.10.2021.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, η άσκηση της ένστασης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου»"Προκήρυξη 1/2021" Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης " Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ " Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, δεν επιτρέπεται ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή