ΑΣΕΠ: Κάλυψη 20 θέσεων στην ΤτΕ από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Γ/2019

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 15:44
UPD:15:47
George Vitsaras / SOOC/George Vitsaras
A- A A+

Την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), όπως ισχύει, 20 θέσεων κλάδου ΔΕ Λογιστικού, Ταμιακού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019 (ΦΕΚ 5/2019 & ΦΕΚ 15/2019) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2190/1994, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην προκήρυξη, γνωστοποίησε το ΑΣΕΠ.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2019) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ Λογιστικού, Ταμιακού.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας, θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Συνημμένος Πίνακας Θέσεων

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή