ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 15:52
UPD:15:53
Phasma/ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
A- A A+

Προς δημόσια διαβούλευση ανήρτησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η Ελλάδα αποκτά έτσι για πρώτη φορά συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το σχέδιο εντάσσεται στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθαρό αέρα, η οποία έχει στόχο να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Κατά τον ΟΟΣΑ, η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές προβλέπεται ότι θα είναι η κορυφαία περιβαλλοντική αιτία θανάτων παγκοσμίως μέχρι το 2050.

Το ΕΠΕΑΡ περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών για τους εξής ρύπους: Διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου (NMVOC), αμμωνία (NH3) και αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5.

Οι πολιτικές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιέχονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης είναι:

  • Απόσυρση λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ηλεκτρική Διασύνδεση αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων
  • Αύξηση του μεριδίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή
  • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή