ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση-προεπιλογή 1.699 ερευνητικών προτάσεων

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 17:19
UPD:17:20
www.espa.gr
A- A A+

Αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης 1.699 ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προεπιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Χθες έληξε η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προεπιλογής. Το σύστημα υποβολής παρέμεινε ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018 έγινε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.699 ερευνητικές προτάσεις στα διάφορα επιστημονικά πεδία:

  • Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις.
  • Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία (ΕΠ 2): 424.
  • Γεωργικές επιστήμες (ΕΠ 3): 101.
  • Ιατρικές κα βιολογικές (ΕΠ 4): 398.
  • Ανθρωποστικές επιστήμες (ΕΠ 5): 159.
  • Κοινωνικές επιστήμες  (ΕΠ 6): 180.
  • Οικονομικές και νομικές επιστήμες (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις.

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων, κατά τη διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1.000 ερωτήματα. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους των προτάσεων που υποβλήθηκαν, θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή