Η τεχνητή νοημοσύνη «με τη σφραγίδα» της Ευρώπης

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 15:10
UPD:16:39
SOOC/Alexandros Michailidis
A- A A+

Ενα συντονισμένο σχέδιο που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI/ΤΝ) στην Ευρώπη παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου και διασφάλιση της εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ενίσχυση του συντονισμού είναι ουσιαστική προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως περιοχή για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτοποριακής, ηθικής και ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης.

Μιλώντας για το θέμα, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Άντρους Άνσιπ, εξέφρασε την ικανοποίησή του γι' αυτό το σημαντικό βήμα.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για την συγκέντρωση δεδομένων - την πρώτη ύλη για τη τεχνητή νοημοσύνη - σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου. Θα συντονίσουμε τις επενδύσεις: στόχος μας είναι να φτάσουμε τουλάχιστον τα 20 δισ. ευρώ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων έως το τέλος του 2020. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την εργασία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί ένα όμορφο απόκτημα, αφορά το μέλλον μας», τόνισε.

Από την πλευρά της η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, πρόσθεσε πως «όπως συνέβη και με τον ηλεκτρισμό στο παρελθόν, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κόσμο. Μαζί με τα κράτη μέλη θα αυξήσουμε τις επενδύσεις για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, θα στηρίξουμε τις προηγμένες δεξιότητες και θα μεγιστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το συντονισμένο σχέδιο δράσης θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα δρέψει τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης και σεβασμό των ηθικών αξιών».

Εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου για να εντοπίσουν συνέργειες και κοινές δράσεις που θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται πλέον σε ετήσια βάση και συμφώνησαν ως προς τα εξής:

1. Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων

Τα επίπεδα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ είναι χαμηλά και υπάρχει κατακερματισμός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου, όπως τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, το σχέδιο προβλέπει αυξημένο συντονισμό των επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες συνέργειες και τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τώρα μέχρι τα τέλη του 2020 και πάνω από 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Συμπληρώνοντας τις εθνικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ έως το 2020, περισσότερα κατά 70 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027) η ΕΕ έχει προτείνει να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Οι κοινές δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων για τις επενδύσεις περιλαμβάνουν:

Εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη: έως τα μέσα του 2019, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν χαράξει τις δικές τους στρατηγικές που θα περιγράφουν τα επίπεδα επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την τεχνητή νοημοσύνη: θα υπάρξει νέα σύμπραξη έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην Ευρώπη και να καθοριστεί κοινό στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Νέο ταμείο για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης: η Επιτροπή θα στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών στις αρχικές φάσεις τους, καθώς και σε εταιρείες στη φάση της επέκτασής τους.

Ανάπτυξη και σύνδεση των πρωτοπόρων παγκοσμίως κέντρων τεχνητής νοημοσύνης: θα αναπτυχθούν και θα συνδεθούν ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη, θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις δοκιμών παγκόσμιας κλάσης σε τομείς όπως η συνδεδεμένη κινητικότητα και θα ενθαρρυνθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας.

2. Δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων

Για τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλα, ασφαλή και εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων. Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων για να καταστήσει την διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων απρόσκοπτη, διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Ο τομέας της υγείας μπορεί να ωφεληθεί ιδιαιτέρως από την τεχνητή νοημοσύνη: σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων υγείας με ανωνυμοποιημένες υπολογιστικές τομογραφίες τραυματισμών, που θα έχουν δωριθεί από ασθενείς, για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας για τον καρκίνο μέσω τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Έως τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κέντρο υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλους τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες στην οικονομία δεδομένων.

3. Καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης

Τα ταλέντα που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ και στερούνται εξειδικευμένων προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, από κοινού με τις ευρωπαϊκές χώρες, θα στηρίξει πτυχία προηγμένων γνώσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω, για παράδειγμα, ειδικών υποτροφιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση για το σύνολο της κοινωνίας, και ιδίως για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη.

4. Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει νέα ηθικά ζητήματα, για παράδειγμα τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων. Προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη ώστε οι κοινωνίες να αποδεχτούν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το συντονισμένο σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες δεοντολογίας. Μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, εργάζεται επί κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη έκδοση θα δημοσιευτεί έως τα τέλη του 2018 και οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την τελική τους μορφή στην Επιτροπή τον Μάρτιο του 2019 μετά από ευρεία διαβούλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή