Το προφίλ των νέων διδακτόρων από τα ελληνικά πανεπιστήμια

2016: Μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας
Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 18:35
UPD:18:37
SHUTTERSTOCK
A- A A+

Από την έντυπη έκδοση

Μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας και συγκεκριμένα τους νέους διδάκτορες περιλαμβάνει η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) «Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2016». Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι σπουδών κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2016, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Όπως επισημαίνει η διευθύντρια του ΕΚΤ, Εύη Σαχίνη, «πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση που αφορά τους νέους διδάκτορες, η οποία συμβάλλει στην αποτύπωση, καταγραφή και κατανόηση του προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης της χώρας. Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου αποτελούν πλέον μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».

Από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) προκύπτει ότι το 2016 αναγορεύθηκαν 1.702 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ, έναντι 1.810 το 2015 και 2.055 το 2014, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 2007, όταν από τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν αναγορευθεί 1.709 διδάκτορες.

Ποσοστιαία κατανομή

Όσον αφορά την κατανομή των νέων διδακτόρων που αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ κατά το έτος 2016, ανά ίδρυμα, στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές με ποσοστά 28,9% και 17,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι διδάκτορες που υποστήριξαν τη διατριβή τους στο ΕΜΠ και στα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας (ποσοστά 6%-9%). Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια αναγορεύθηκαν οι υπόλοιποι διδάκτορες (συγκεντρώνοντας ποσοστά μικρότερα του 5% επί του συνόλου).

Ως προς στην κατανομή ανά φύλλο των νέων διδακτόρων, το 53,8% των νέων διδακτόρων που κατέθεσαν τη διατριβή τους στο ΕΑΔΔ ήταν άνδρες και το 46,2% γυναίκες, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες είναι ως 35 ετών το έτος 2016 (47,8%). Έπεται η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 35-44 έτη (35,5%).

Οι περισσότερες διατριβές αφορούν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (31,3%), ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (22,9%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (20,8%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (19,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (13,5%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (2,0%).

Οι περισσότεροι από τους διδάκτορες (σε ποσοστό 18%) χρειάστηκαν επτά έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους διδάκτορες που αναγορεύθηκαν το 2016 είχαν ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής τους το 2010. Παραπλήσια είναι τα ποσοστά εκείνων των διδακτόρων οι οποίοι χρειάστηκαν τέσσερα, πέντε και έξι έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (15,9%, 17,6%, και 17,2% αντίστοιχα). Ακόμα, το 12,7% των νέων διδακτόρων είχε ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής του πριν από δέκα ή περισσότερα έτη.

Σχετικά με τη γεωγραφική κινητικότητα των διδακτόρων, από το σύνολο των αποκρίσεων προκύπτει ότι 285 άτομα διέμειναν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους για λόγους άλλους εκτός τουρισμού. Δημοφιλέστερες χώρες ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (22,1%), η Γερμανία (13%) και η Γαλλία (12,6%).

Το Εθνικό Αρχείο Διατριβών

Επισημαίνεται ότι η μελέτη «Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2016» είναι η δεύτερη της σχετικής σειράς που δημοσιεύει το ΕΚΤ σε ετήσια βάση. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων διδακτόρων στο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως φορέας παραγωγής των εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία, ενέταξε στις επίσημες στατιστικές του την παραγωγή δεικτών που αποτυπώνουν ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Τα στοιχεία αντλούνται από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που διά νόμου τηρεί από το 1985 το ΕΚΤ, διασφαλίζοντας την πληρότητα στην κάλυψη της πληθυσμιακής αυτής ομάδας.

Με 40.000 διδακτορικές διατριβές, οι oποίες διατίθενται ηλεκτρονικά, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr) αποτελεί ένα μοναδικό απόθεμα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και γνώσης με την ερευνητική δραστηριότητα αιχμής.  

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή