Καταργείται η ΓΓΠΠ, ιδρύεται Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών

Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 14:56
UPD:17:21
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟ

Την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αντικατάστασή της από αυτοτελή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ανακοίνωσε, από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για νέο, αποτελεσματικό, με γρήγορα αντανακλαστικά, μηχανισμό. Όπως σημείωσε, η τραγωδία στο Μάτι έδειξε ότι το σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας έκλεισε τον κύκλο του και απαιτείται ριζική αναδιαμόρφωσή του, στα πρότυπα των πλέον προηγμένων και έμπειρων στον τομέα αυτόν χωρών.

Η νέα αναβαθμισμένη δομή που δημιουργείται έχει δύο κεντρικά χαρακτηριστικά: θα αποτελεί έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης των έκτακτων αναγκών, με λειτουργική, επιχειρησιακή κι επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση με την υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα υιοθετεί προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα και στην ελληνική κλίμακα τα πιο σύγχρονα και παραγωγικά στοιχεία των μοντέλων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ότι ο ενιαίος φορέας για τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών ενοποιεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του όλους τους διαθέσιμους εθνικούς επιστημονικούς, επιχειρησιακούς, διοικητικούς και ανθρώπινους πόρους, διασυνδέει τα επιστημονικά μοντέλα προβλέψεων και ανάλυσης κινδύνων με την πολιτική απόφαση και τη χρήση των κατάλληλων επιχειρησιακών μέσων κι έχει την απόλυτη ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε όλες τις διαφορετικές φάσεις.

Ειδικότερα, η σημερινή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών. Αυτή θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία που θα υπόκειται ιεραρχικά στο υπουργείο Εσωτερικών.

Επικεφαλής της νέας Εθνικής Υπηρεσίας τοποθετείται διοικητής ο οποίος αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας κι επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιστημονικής επάρκειας.

Η επιλογή του επικεφαλής θα ενδυθεί όλους τους κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατικής επιλογής, αφού θα οργανωθεί υπό την επίβλεψη ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων και θα επικυρώνεται από τη διάσκεψη προέδρων της Βουλής.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ

Στη δομή της Υπηρεσίας και στο υψηλότερο επίπεδό της (στο πλευρό του διοικητή) συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών επιστημονικών ιδρυμάτων και δομών της χώρας που εμπλέκονται στον τομέα των φυσικών καταστροφών (Δημόκριτος, ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ινστιτούτα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων κλπ).

Παράλληλα, θα συγκροτηθεί μόνιμο και διαρκές επιτελείο διοίκησης, που θα αποτελείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, την ΕΛΑΣ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Λιμενικό, τα εθελοντικά σώματα, το ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ, τη Δασική Υπηρεσία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών, τα βασικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Βασική καινοτομία του νέου σχεδιασμού είναι η συντεταγμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, των μέσων, του προσωπικού και της εμπειρίας που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα και με την εμπειρία της Ισπανίας που ακολούθησε παρόμοια προσέγγιση. 

Η νέα Υπηρεσία θα ενσωματώσει συντεταγμένα στην πολιτική προστασία τον παράγοντα του «εθελοντισμού», ως οργανωμένης όμως επιχειρησιακής δύναμης, που υπακούει σε κανόνες και συγκεκριμένη λειτουργική βοήθεια. Η διαδικασία αυτή απαιτεί οργανωμένο σύστημα πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντικών δομών, διαρκή εκπαίδευση, προγράμματα επικοινωνίας κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, προχωρά άμεσα η Κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΣΔΕΑ), προκειμένου αυτό να αποτελέσει τον Εθνικό Οδηγό για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα. Επίσης, με στοχευμένες παρεμβάσεις ενδυναμώνεται ο θεσμός του διοικητή συμβάντος, ώστε να έχει τη θεσμική κάλυψη και όλες τις διοικητικές δυνατότητες για να συντονίζει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης κι αναβάθμισης της ικανότητας της χώρας να θωρακιστεί από μελλοντικές φυσικές καταστροφές, το υπουργείο Οικονομίας έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο επεξεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδοτικής κάλυψης του προγράμματος επιχειρησιακής, τεχνολογικής, υλικοτεχνικής και στελεχιακής αναβάθμισης με πόρους από την ΕΤΕπ, το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πόρους που έχουν ήδη δεσμευτεί και θα φτάσουν συνολικά τα 500 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή