«Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία» – πρακτική εφαρμογή στη Ναυτιλία

«Οι τρίμηνες αξιολογήσεις των δανειστών θα φέρουν συχνές διακυμάνσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων»
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 12:50
UPD:12:54
A- A A+

Η Οικονομολόγος Δάφνη Γρηγοριάδη βλέπει από δώ και στο εξής έντονη την ανάγκη των επιχειρήσεων για άμεση και αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου τους. Με δεδομένες τις αποφάσεις του κρίσιμου Eurogroup του Ιουνίου, όπου καθιερώθηκαν οι τρίμηνες αξιολογήσεις των δανειστών, θα δούμε συχνές διακυμάνσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων άρα και στις αγορές.

«Οι τόσο συχνές αξιολογήσεις θα μεταβάλλουν συχνά τα σχέδια των επενδυτών οι οποίοι κάθε τρεις μήνες θα δρουν ανάλογα με τα εκάστοτε πορίσματα. Στο βιβλίο με τίτλο «Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία» – πρακτική εφαρμογή στη Ναυτιλία, από τις εκδόσεις Αndy’s, παρουσιάζεται το σκεπτικό της χρηματοοικονομικής επιστήμης για τη διαχείριση αυτής της αβεβαιότητας με επίκεντρο τον ναυτιλιακό κλάδο, έναν τομέα ο οποίος διαμορφώνει το 7% του ΑΕΠ. Η Γρηγοριάδη Δάφνη με σπουδές σε Φιλοσοφία και Οικονομικά ειδικεύεται στο Finance και είναι στέλεχος Ναυτιλιακής. Διαθέτει εμπειρία στο Commercial Banking και υπήρξε Manager σε Τουριστική εταιρεία. Κάνει οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις της αγοράς μέσα από δημοσιογραφικά  άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Το βιβλίο εστιάζει στο hedging με την χρήση παραγώγων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ναύλα τα οποία έχουν και το  μεγαλύτερο ρίσκο στην ναυτιλιακή αγορά καθώς και στις τάσεις που έχει ο κλάδος. Τα παράγωγα ναύλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αντισταθμιστικά εργαλεία για την κάλυψη κινδύνου με την μορφή cross hedging. Eπίσης αναλύεται ο ρόλος των τραπεζών στον Ναυτιλιακό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Παρουσιάζονται νέες τακτικές του Finance για τους πλοιοκτήτες καθώς και ο ρόλος των Funds. Στα κεφάλαια του βιβλίου αναλύεται η έννοια του ρίσκου, η διαχείρισή του, και η φιλοσοφία της χρηματοοικονομικής με πρακτικές εφαρμογές στη Ναυτιλία καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται κανείς προκειμένου να περιορίσει το ρίσκο του. Η συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Ηomo Εconomicus επιδιώκει συνέχεια την μεγιστοποίηση της καθαρής μέσης ωφέλειάς του. Οι διάφορες τεχνικές του hedging  όπως η χρήση παραγώγων, η μεταφορά κινδύνου, τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά για να επιλύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται αφού έχει προηγηθεί έρευνα εις βάθος για τις εκάστοτε ανάγκες του προβλήματος. Για παράδειγμα στην εμπορική ναυτιλία το πρόβλημα των αυξομειώσεων τον ναύλων συνήθως αντιμετωπίζεται με την μορφή χρονοναύλωσης και σε περίπτωση επιπλοκών χορηγείται δάνειο κινήσεως κεφαλαίου για ενδεχόμενα λειτουργικά προβλήματα. Μπορεί η χρονοναύλωση από μόνη της να είναι μια μορφή hedging, όμως σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας όπου τα συμφέροντα  ναυλωτή-εκναυλωτή είναι αντικρουόμενα και δεν  συνάπτουν  συμφωνία, η χρήση παραγώγων γίνεται  αναγκαία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή η φιλοσοφία της αντιστάθμισης με χρηματοοικονομικά προϊόντα αποδείχθηκε καλύτερη από την σύναψη νέου  δανείου ως κίνησης κεφαλαίου, ή από την μη χρήση καμίας κάλυψης. Μια λανθασμένη κίνηση στην διαχείριση του ρίσκου μπορεί να δημιουργήσει μια αλληλουχία προβλημάτων, για αυτό πρέπει πρώτα να εξετάζονται όλα τα σενάρια. Ο ρόλος της φιλοσοφίας  στην (χρηματο)οικονομική είναι διττός. Αφενός η θεωρητική προσέγγιση αφετέρου η πρακτική συμβολή της στην επίλυση προβλημάτων. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα της χρηματοοικονομικής είναι: Ποιος είναι ο σκοπός; Ποια τα μέσα; Ποιός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ φιλοσοφίας και χρηματοοικονομικής;».

Προτεινόμενα για εσάς