Αφορολόγητα αποθεματικά από Sale and Lease Back

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 10:12
UPD:10:12

Από την έντυπη έκδοση

Της Τατιάνας Ψαριανού*
*Partner της εταιρείας οικονομικών συμβούλων & ελεγκτών Γραφείο Ψαριανού Α.Ε.

Μια συνηθισμένη τακτική απόκτησης ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι η πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων τους (Sale and Lease Back) σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η Τατιάνα Ψαριανού

Οι προϊσχύουσες φορολογικές διατάξεις όριζαν ότι η υπεραξία που προέκυπτε από την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό στη συνέχεια να συναφθεί σύμβαση Sale and Lease Back, απαλλασσόταν από τον φόρο εισοδήματος, δεδομένου ότι εμφανιζόταν σε λογαριασμό Αφορολόγητου Αποθεματικού, «... το οποίο φορολογείτο, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης ...» (παρ. ζ, άρθρο 28, Ν.2238/94).

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή