Ανταλλαγή τίτλων και φορολογικά ευεργετήματα

(βάσει του άρθρου 53, του Ν. 4172/2013)
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 10:08
UPD:10:08
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

 Του Γεωργίου Στ. Αληφαντή, διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ, τ. ορκωτού ελεγκτή λογιστή, συμβούλου στη δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια εταιρεία (μητρική) καθιστά μια άλλη εταιρεία θυγατρική της περιγράφονται στο άρθρο 32, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). 

Ο Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Η βασικότερη των περιπτώσεων αυτών είναι ότι η μητρική εταιρεία πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής ή το 50% των τίτλων πλέον ένα τίτλο τουλάχιστον επί της αξίας του κεφαλαίου της θυγατρικής. («Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Νομοθεσία και Πρακτική Βάσει Ε.Λ.Π.» Γ. Αληφαντής, έκδοση 6η, Διπλογραφία 2015, σελ. 35 κ.ε.).

Η μητρική εταιρεία τους τίτλους της θυγατρικής μπορεί να τους αποκτήσει με τους εξής τρόπους:

α) με αγορά των τίτλων της θυγατρικής, σε τέτοιο ποσοστό ικανό ώστε η μητρική να ελέγχει τη θυγατρική με εκλογή διοίκησης σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή για την υπεραξία των τίτλων, ο πωλητής μέτοχος ή εταίρος θα φορολογηθεί με τον φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 42, του Ν. 4172/2013. («Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως» Γ. Αληφαντής, έκδοση 14η. Διπλογραφία 2018 σελ. 429 κ.ε.).

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή