Θετική ανταπόκριση διεθνώς σε ελληνική μελέτη για την αντιμετώπιση δυσχέρειας στη ούρηση

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 10:48
UPD:10:51
Shutterstock

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Στις 21 Μαρτίου έκλεισε τις εργασίες του το 33ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ( European Association of Urology –EAU), στο συνεδριακό κέντρο της Κοπεγχάγης “Bella Center”. Ωστόσο, στο συνέδριο αυτό σημαντική θέση έλαβε η ανακοίνωση μιας ελληνικής μελέτης. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου προσκάλεσε τον χειρουργό ουρολόγο, Αρχιπλίαρχο Ευάγγελο Σπυρόπουλο να παρουσιάσει τη μελέτη του με τίτλο:  "Initial results of the clinical application of a novelmathematical formula devised for calculating Flow Resistive Forces index (QRF), a new estimator of bladder outlet resistance, in patients undergoing freeuroflowmetry testing".

Η μελέτη αυτή απέσπασε ιδιαίτερα ευμενή σχόλια και σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, αφορούσε τη χρήση της τεχνικής η οποία εξάγεται από ένα μαθηματικό τύπο (Flow Resistive Forces Index – QRF) με την εφαρμογή του οποίου, βελτιώνεται σημαντικά η διαγνωστική απόδοση της Ουροροομετρίας, προσεγγίζοντας ακριβέστερα την διάγνωση και ως εκ τούτου, προτείνοντας ασφαλέστερες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με δυσχέρεια ούρησης.Η εν λόγω μελέτη είναι το αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας που εκπονήθηκε στο Ουροδυναμικό Εργαστήριο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.  

Σκοπός της πρωτότυπης αυτής μελέτης (Original Study) ήταν να βελτιώσει την διαγνωστική ικανότητα της Ουροροομέτρησης, μίας ουροδυναμικής τεχνικής που εφαρμόζεται εκτενώς καθημερινά στις Ουρολογικές κλινικές, στο πλαίσιο διερεύνησης ασθενών που προσέρχονται με συμπτώματα δυσχερούς ούρησης και στους οποίους τίθεται η υπόνοια ύπαρξης απόφραξης της ουρηθρικής οδού (πχ υπερπλασία προστάτη αδένα, στενώματα ουρήθρας κλπ) και προκειμένου να δοθούν οι καταλληλότερες οδηγίες θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η μελέτη έγινε σε 84 ασθενείς, 61 εξ αυτών ήταν άνδρες και 23 γυναίκες και οι οποίοι υποβλήθηκαν στη δοκιμασία αυτή. Όμως, όπως στην πράξη εφαρμόζεται η τεχνική αυτή, έχει περιορισμένη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ κωλύματος εξόδου της κύστεως (ουρήθρα) και αδυναμίας του μυός της κύστεως για επαρκή εξώθηση των ούρων.Η βασική ιδέα βασίστηκε στην άποψη της υδροδυναμικής, όπου η εκκένωση συμβαίνει όταν μια προκύπτουσα δύναμη παράγει την ώθηση που απαιτείται για να αλλάξει η ορμή ενός δεδομένου όγκου ούρων, ενεργοποιώντας τη μετάβαση από την στατική στην ρέουσα κατάσταση.

Οι κεντρικοί πυλώνες του θεωρητικού μοντέλου ήταν η αρχή της ώθησης-ορμής που απορρέει από το δεύτερο νόμο κίνησης του Νεύτωνα που, όταν εφαρμόζεται στα υγρά, δηλώνει ότι το άθροισμα των δυνάμεων που δρουν σε ένα ρευστό όγκο σχετίζεται με την επιτάχυνσή του.Με την μελέτη, προτείνεται καινοτόμος μαθηματικός τύπος που εξάγει μαθηματικό δείκτη (Flow Resistive Forces Index – QRF) με εφαρμογή του οποίου βελτιώνεται σημαντικά η διαγνωστική απόδοση της Ουροροομετρίας, προσεγγίζοντας ακριβέστερα την διάγνωση και ως εκ τούτου, προτείνοντας ασφαλέστερες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς που προσέρχονται αιτιώμενοι συμπτωματολογία δυσχέρειας ούρησης.

Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω διερεύνηση  σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και επικύρωση των αποτελεσμάτων. Όπως είπε, με τα ευρήματα και μιας ακόμα διευρυμένης μελέτης, προσδοκούν στο να αποτελέσει αυτός ο μαθηματικός δείκτης ένα σημαντικό βοήθημα στο οπλοστάσιο των Ουρολόγων στην καθημερινή κλινική πράξη.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή