Αναζητούνται νέες στρατηγικές μείωσης της παγκόσμιας θνησιμότητας από άσθμα 

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017 17:55
SHUTTERSTOCK

Οι ερευνητές αποφάνθηκαν ότι χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση των καθιερωμένων στρατηγικών διαχείρισης που έχουν δείξει ότι μειώνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας από άσθμα, για να επιτευχθεί περαιτέρω ουσιαστική μείωση της παγκόσμιας θνησιμότητας από τη νόσο.

 

Μελέτη δεδομένων από 46 χώρες η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «The Lancet» έδειξε ότι η τάση μείωσης της θνησιμότητας από άσθμα σε παγκόσμιο επίπεδο έμεινε στάσιμη τα τελευταία χρόνια και για τα λόγο αυτό, οι επιστήμονες προτείνουν νέες στρατηγικές αντιμετώπισης τη νόσου.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από 46 χώρες. Από τις 46 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση της θνησιμότητας από άσθμα, 36 ήταν χώρες υψηλού εισοδήματος και 10 ήταν χώρες μέσου εισοδήματος.
Η μελέτη διεξήχθη με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας της Νέας Ζηλανδίας και με την στήριξη του Συμβουλίου Έρευνας για την Υγεία του Ανεξάρτητου Οργανισμού Έρευνας της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι διεθνείς χρονικές τάσεις στη θνησιμότητα από άσθμα έχουν επηρεαστεί έντονα από αλλαγές στη διαχείριση της νόσου καθώς και από συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές. Ωστόσο, λίγα πράγματα είναι γνωστά για το πώς η θνησιμότητα από άσθμα έχει αλλάξει μέσα στην προηγούμενη δεκαετία. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν αυτές τις διεθνείς τάσεις.

Οι επιστήμονες συγκέντρωσαν τυποποιημένα για την ηλικία και ειδικά για τη χώρα ποσοστά θνησιμότητας από άσθμα στην ηλικιακή ομάδα 5–34 ετών από τη διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Θνησιμότητας του ΠΟΥ. Για να συμπεριληφθεί στην ανάλυση μια χώρα, προσδιόρισαν ότι πρέπει να έχει πλήρη 10ετή δεδομένα στη Βάση Δεδομένων Θνησιμότητας του ΠΟΥ,  κατά την περίοδο 1993 έως 2012. Λόγω απουσίας συμβατών και ορθών δεδομένων επιπολασμού και συνταγογράφησης, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν μια ομαλότερη καμπύλη τοπικά σταθμισμένου στικτού διαγράμματος (LOESS), σταθμισμένη κατά τον πληθυσμό της ηλικιακής ομάδας των 5–34 ετών κάθε χώρας χωριστά για να δείξουν τις παγκόσμιες τάσεις στα ποσοστά θνησιμότητας από άσθμα με τον χρόνο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δεδομένων έδειξαν ότι η τάση μείωσης της παγκόσμιας θνησιμότητας από άσθμα που παρατηρήθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας είχε μείνει στάσιμη στη συνέχεια, δηλαδή χωρίς αισθητή διαφορά στην καμπύλη LOESS της θνησιμότητας από άσθμα. Για παράδειγμα, η εκτίμηση LOESS το 1993 ήταν 0,44 θάνατοι ανά 100.000 άτομα και το 2006 ήταν 0,19 θάνατοι ανά 100.000 άτομα. Όπως διαπιστώθηκε όμως, παρά τις εμφανείς περαιτέρω μειώσεις σε ορισμένες χώρες και περιοχές του κόσμου, δεν υπήρξε αισθητή μεταβολή στα ποσοστά παγκόσμιας θνησιμότητας από άσθμα από το 2006 έως και το 2012.

Οι ερευνητές αποφάνθηκαν ότι χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση των καθιερωμένων στρατηγικών διαχείρισης που έχουν δείξει ότι μειώνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας από άσθμα, για να επιτευχθεί περαιτέρω ουσιαστική μείωση της παγκόσμιας θνησιμότητας από τη νόσο.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή