Τα άτομα με αδιάγνωστη ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας ή θανάτου

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017 12:22
UPD:12:22
Shutterstock

Μελέτη που διεξήχθη από την Ένωση Πνευμονολογίας της Δανίας σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία Δανίας, τα Νοσοκομεία Herlev και Gentofte, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κοπεγχάγης και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, έδειξε ότι τα άτομα με αδιάγνωστη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους διαγνωσμένους ασθενείς για μία πιθανή πνευμονία.

Η μελέτη, η οποία και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «The Lancet», ανέλυσε τα δεδομένα από 95.288 άτομα ηλικίας 20–100 ετών από τη Μελέτη του Γενικού Πληθυσμού της Κοπεγχάγης. Το 34% εξ αυτών, δηλαδή 32.518, θεωρήθηκαν από τους ειδικούς ως υψηλού κινδύνου για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Οι ηλικίες των ατόμων που χαρακτηρίσθηκαν ως υψηλού κινδύνου ήταν από 40 ετών και άνω, ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς, επρόκειτο για άτομα μη διαγνωσμένα με ΧΑΠ και φυσικά δεν λάμβαναν κάποια θεραπεία.

Οι επιστήμονες πήραν πληροφορίες για εξάρσεις και πνευμονία από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Δανίας και τη ληξιαρχική κατάσταση από το Εθνικό Σύστημα Ληξιαρχικού Μητρώου Δημοτών της Δανίας, καθώς και την αιτία θανάτου από το Εθνικό Μητρώο Αιτιών Θανάτου της Δανίας. Χρησιμοποίησαν τα μοντέλα αναλογικών κινδύνων Cox για την εκτίμηση του κινδύνου των εξάρσεων, της πνευμονίας, των θανάτων λόγω αναπνευστικών αιτιών και των θανάτων ανεξαρτήτως αιτίας για την περίοδο από 2003 έως 2014.

• Από τα ευρήματα της μελέτης διαφάνηκε ότι, κατά την περίοδο από 26 Νοεμβρίου 2003 έως 10 Ιουλίου 2013, 95.288 άτομα υποβλήθηκαν σε διαλογή και 32.518 δηλαδή ένα ποσοστό 34% διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο ΧΑΠ.

• Επίσης 3.699 άτομα, δηλαδή ένα 11% από αυτούς τους συμμετέχοντες εκπλήρωναν τα κριτήρια της ΧΑΠ και

• 2.903 άτομα, δηλαδή ένα 78% ήταν μη διαγνωσμένοι, από τους οποίους οι 2.052, ποσοστό 71% ήταν συμπτωματικοί.

Κατά τη διάρκεια της διάμεσης περιόδου παρακολούθησης των 6,1 ετών (IQR 4,9), καταγράφηκαν 800 εξάρσεις, 2.038 περιπτώσεις πνευμονίας και 2.789 θάνατοι στα 32.518 άτομα που διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο για ΧΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των 152 θανάτων λόγω της αναπνευστικής νόσου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο δείκτης επικινδυνότητας για τα άτομα με αδιάγνωστη ΧΑΠ, ήταν υψηλός για εξάρσεις, καθώς επίσης για πιθανή πνευμονία, ακόμα και για θάνατο από αναπνευστικά αίτια ή και για θάνατο ανεξαρτήτως αιτίας σε άτομα με μη διαγνωσμένη, ασυμπτωματική ΧΑΠ.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, αυτά τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ της ανάγκης για καλύτερες πρωτοβουλίες πρώιμης διάγνωσης και θεραπείας έναντι της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή