Διοικητικό Εφετείο: Απαλλαγή της Motor Oil από πρόσθετο φόρο περίπου 2 εκατ.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 18:09
UPD:18:11
EUROKINISSI/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην εν λόγω εταιρεία, εκδόθηκε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2012 και προσαυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της εν λόγω εταιρείας με λογιστικές διαφορές.

A- A A+

Πρόσθετο φόρο συνολικού ύψους 2.007.200 ευρώ που είχε υποβληθεί με πράξη του προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ» ακύρωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 1490/2016 απόφασή του.

Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην εν λόγω εταιρεία, εκδόθηκε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2012 και προσαυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της εν λόγω εταιρείας με λογιστικές διαφορές.

Αναλυτικότερα, καταλογίστηκε διαφορά κυρίου φόρου, ύψους 1.286.668,12 ευρώ, καθώς και πρόσθετος φόρος, λόγω ανακριβούς δήλωσης, ύψους 720.534,15 ευρώ (συνολικά 2.007.202,27 ευρώ).

Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας κρίθηκαν κατά τον έλεγχο επαρκή και ακριβή, αλλά αναμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της, με την προσθήκη κονδυλίων ως λογιστικών διαφορών, λόγω «μη αναγνώρισης δαπανών της επιχείρησης ως εκπιπτομένων από τα ακαθάριστα έσοδά της».

Έτσι, ο έλεγχος πρόσθεσε στα καθαρά κέρδη της επίμαχης εταιρείας ποσό 6.428.872,23 ευρώ, ως λογιστικές διαφορές και αναμόρφωσε τα φορολογητέα καθαρά κέρδη της σε 172.278.149,32 ευρώ.

Το Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτή την αίτηση της επίμαχης εταιρείας και ακύρωσε τους πρόσθετους φόρους που της επιβλήθηκαν, κρίνοντας ότι μη νομίμως εκδόθηκε από τον προϊστάμενο του ΚΕΜΕΕΠ η πράξη επιβολής πρόσθετου φόρου.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή