Φιλόδοξο αναπτυξιακό όραμα για την Επίδαυρο

Σάββατο, 02 Ιουλίου 2016 10:00

Ανέκαθεν γνωστή, η Αρχαία Επίδαυρος είναι ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα, τόσο για τη χερσαία, όσο και για τη θαλάσσια περιοχή της που αποτελεί την πύλη εισόδου, αλλά και το επίκεντρο του κοινωνικού και επιχειρησιακού γίγνεσθαι.

A- A A+

Σηματοδοτώντας το τέλος των εμποδίων και, ταυτόχρονα, την αρχή της ανάπτυξης κάθε μορφής, ένα υπερτοπικό φιλόδοξο αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό όραμα ξεκινά για τον δήμο Επιδαύρου και τους δημότες του.

Το περιβαλλοντικό και το πολιτιστικό απόθεμα (φύση, βιοποικιλότητα και αρχαιολογικές αξίες), διαχρονικά, προσφέρουν ανεκτίμητα αγαθά και αναδύουν νέους προορισμούς. Ο κάθε ταξιδευτής, Έλληνας ή από άλλους μακρινούς τόπους, αρκεί να αντικρύσει μια φορά αυτό το τοπίο, για να το νοσταλγεί και να ξαναγυρίσει.

Ανέκαθεν γνωστή, η Αρχαία Επίδαυρος είναι ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα, τόσο για τη χερσαία, όσο και για τη θαλάσσια περιοχή της που αποτελεί την πύλη εισόδου, αλλά και το επίκεντρο του κοινωνικού και επιχειρησιακού γίγνεσθαι. Παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια, αντιμετωπίζει έναν «ιδιότυπο αποκλεισμό» (1970 - 2016) και δέχεται μια ασφυκτική πίεση στο μέτωπο πόλη - θάλασσα.

Από το 2010, επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Γκάτζιου, αρχίζει η έρευνα για την επίλυση των προβλημάτων στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου. Με πρόταση του Δικτύου «Καινοτόμος Αναπτυξιακός Ενεργειακός Σχεδιασμός» (ΚΑΕΣ), το 2012, γίνεται αντικείμενο έρευνας, με κυρίαρχη κατεύθυνση, εκ νέου, το λιμάνι της. Ήταν μια δουλειά επίπονη, αλλά, με επιμονή, συγκεντρώθηκαν όλα τα υπάρχοντα αρχεία, προκειμένου να διαμορφωθεί μια βάση τεκμηρίωσης για περαιτέρω διερεύνηση. Έτσι, αναλαμβάνει το Δίκτυο την προαπαιτούμενη ερευνητική συνδρομή τεκμηρίωσης. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συσχέτιση με τον γενικότερο Χωρικό Σχεδιασμό Πόλης - Παράκτιας Ζώνης (σύμφωνα και με την κοινοτική οδηγία για την ανάπτυξη των Παράκτιων Ζωνών).

Μετά από συγκροτημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, το 2015, προσδιορίζεται η αναγκαιότητα της σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε δύο πυλώνες στήριξης. Ο πρώτος αφορά στην προστασία και ανάδειξη του αξιακού θαλάσσιου και χερσαίου αρχαιολογικού αποθέματος και ο δεύτερος την αποσυμπίεση της λειτουργίας της πόλης και την ανεμπόδιστη επικοινωνία με τη θάλασσα.

Στις αρχές του 2016, με έγγραφό της, η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων εκφράζει τη σύμφωνη άποψή της για τη σύνταξη της ΜΠΕ και των περαιτέρω ενεργειών, που στηρίζονται στις εισηγήσεις του Δικτύου, με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.

Μεταξύ των άλλων, η επίλυση του προβλήματος δημιουργεί ευκαιρίες καινοτομίας με την εφαρμογή καλών πρακτικών, που συμβάλλουν στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στήριξη των τοπικών επιχειρηματιών. Με την αρχική στόχευση, επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη παράλληλων παραγωγικών τομέων, όπως η αγροτροφική διαδικασία, η προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες, η ευέλικτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε θέματα αναψυχής και ψυχαγωγίας. Σε όλη αυτήν την προετοιμασία, εργάστηκαν πολλοί επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, με την τοπική υποστηρικτική συνδρομή του τεχνικού γραφείου του Ν. Μανιαδάκη.

Η εξέλιξη της μελέτης παρέχει τη δυνατότητα να «εντάξει» κάθε νέα ιδέα και πρόταση, που θα έχει συμβατότητα και θα είναι αποτέλεσμα συμμετοχικότητας και συναντίληψης όλων των δημοτών.

«Η αρχή έγινε. Και έγινε, χάρη στην καθοριστική συμβολή της καθ’ ύλην αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του ΥΠΟΑ, της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ), με προϊσταμένη τη Δρα. Αγγελική Σίμωσι, τον Αρχαιολόγο - Καθηγητή Δρα. Βασίλη Λαμπρινουδάκη και την - αρμόδια για τη χερσαία ζώνη - Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, με προϊσταμένη τη Δρα. Άλκηστιν Παπαδημητρίου.

Η μελετητική ομάδα και ο δήμος, από κοινού με τους Αρχαιολόγους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, στοχεύουν, εκτός της προστασίας του αρχαιολογικού αποθέματος, στη νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, στην προστασία του όρμου από τον κυματισμό και την περαιτέρω διάβρωση. Κύρια κατεύθυνση είναι να συνταχθεί ένα ειδικό διαχειριστικό προγραμματικό σχέδιο της ευρύτερης καλλικρατικής περιοχής, με δυνατότητα παροχής κινήτρων μικρών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Στην όλη προσπάθεια, ένας σημαντικός φορέας -  εταίρος με δυναμική παρουσία είναι η αναπτυξιακή εταιρεία “Πάρνωνας ΑΕ”, που, μέσω του σχεδιαζόμενου “Cluster Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ανατολικής Πελοποννήσου”, επιχειρεί τη σύνδεση όλων των τουριστικών λιμένων της περιοχής. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ο φορέας που, μέσω των δραστηριοτήτων του, θα δημιουργήσει έναν θετικό υποδοχέα για επενδυτικές πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών - επαγγελματιών, με υπερτοπικό ενδιαφέρον, αλλά και θα συνδυάσει με το συγκεκριμένο Cluster την τόνωση της βιωσιμότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας για την ευρύτερη περιοχή των ανατολικών ακτών της Πελοποννήσου.

Τα προβλήματα θα ξεπεραστούν με εντατικοποίηση της κοινής προσπάθειας, στηριζόμενοι στο θεσμικό πλαίσιο. Με απόλυτη προσήλωση στο κοινό όραμα για την επιδαύρια γη, θα ξεπεραστεί το σήμερα και θα διασφαλιστεί ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές» επισημαίνει ο Κ. Μπερτζουάνης, συντονιστής ομάδας σχεδιασμού Δικτύου ΚΑΕΣ.

Για την υλοποίηση βιώσιμων παραγωγικών έργων

Το Δίκτυο ΚΑΕΣ συγκροτείται από μελετητές (μηχανικούς, γεωτεχνικούς, οικονομολόγους), ερευνητές, εικαστικούς, αρχαιολόγους και συνεργεί με Καθηγητές ΑΕΙ - ερευνητικά κέντρα. Συνεργάζεται με νομικούς, με τοπικές επιστημονικές ομάδες, με συμβούλους ανάπτυξης και τεχνογνωσίας και διαχειρίζεται την υλοποίηση βιώσιμων παραγωγικών έργων. Οι βασικοί άξονες ενασχόλησής του είναι το περιβάλλον και ο πολιτισμός (σε κάθε τομέα και μορφή του), με στόχευση την κοινωνική και οικονομική προστιθέμενη αξία.

Τα πεδία δράσεων του είναι η αξιοποίηση του ανενεργού χερσαίου και θαλάσσιου αποθέματος, συνδυαζόμενη με τη βελτίωση του υφιστάμενου. Με καλές πρακτικές (θεσμικό πλαίσιο, συναίνεση, παραγωγικότητα, βιωσιμότητα, ανταποδοτικότητα κ.ά.), ερευνά, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες προτάσεις, τεκμηριωμένες για να συμβάλλουν στη διεύρυνση του «περιβαλλοντικού - οικονομικού γίγνεσθαι» αλλά και να δημιουργήσουν, μέσω του χωρικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης, επενδυτικό τοπίο.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή