Κοινωνία
Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2014 23:14

Εθνικό διάλογο για τη φορολογία ζητούν οι Νέοι Αγρότες

Την άμεση αναβολή εφαρμογής για ένα χρόνο του νόμου για την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων και την έναρξη θεσμικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για φορολογία του αγροτικού εισοδήματος, είναι ένα από τα αιτήματα που διατυπώνει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Την άμεση αναβολή εφαρμογής για ένα χρόνο του νόμου για την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων και την έναρξη θεσμικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για φορολογία του αγροτικού εισοδήματος, είναι ένα από τα αιτήματα που διατυπώνει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η ΠΕΝΑ εκτιμά ότι το  έλλειμμα έγκαιρης θεσμικής διαβούλευσης, ώστε να συζητούνται με νηφαλιότητα τα αγροτικά ζητήματα, είναι το βασικό αίτιο που οδηγεί τους αγρότες σε απόγνωση και κινητοποιήσεις και γι΄ αυτό  ζητεί τη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου συνεχούς διαβούλευσης των αγροτικών ζητημάτων, πριν αυτά λάβουν την μορφή νομοσχεδίων.

Αναβολή για ένα χρόνο της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος

Όσον αφορά στο φορολογικό ζήτημα εκτιμά ότι επικρατεί μια μεγάλη σύγχυση σχετικά με την αλλαγή της φορολογίας του γεωργικού εισοδήματος, λόγω της έλλειψης πληροφόρησης  από την πλευρά του υπουργείου οικονομικών.

Η συζήτηση, επισημαίνει η ΠΕΝΑ, έχει επικεντρωθεί στο ύψος του εισοδήματος και των επιδοτήσεων πάνω από τα οποία θα τηρούνται βιβλία εσόδων-εξόδων και έχει παραγνωριστεί ότι με βάση την παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4172/2013, όλοι οι κατέχοντες γεωργικό εισόδημα φορολογούνται με 13%, είτε με βιβλία είτε με καταστάσεις εσόδων-εξόδων.

«Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, για να τεθεί ο διάλογος σε σωστή βάση. Σε όποιο ύψος και να διαμορφωθεί το ποσόν για την τήρηση βιβλίων, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης τελείωσε. Αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη κακό, όμως ο τρόπος που επιχειρήθηκε η οριζόντια εφαρμογή του μέτρου, με τις εγκυκλίους να βγαίνουν με καθυστέρηση και τον αγροτικό κόσμο χωρίς έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, είναι επόμενο ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί» τονίζει.

Βάσει αυτών η ΠΕΝΑ ζητεί την άμεση αναβολή εφαρμογής για ένα χρόνο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4172/2013 και την  άμεση έναρξη θεσμικού και συγκροτημένου διαλόγου εθνικού επιπέδου, για τον συνολικό επαναπροσδιορισμό της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος.

Σημειώνουν δε ότι έχουν ληφθεί υπόψη σοβαρές παράμετροι όπως το ύψος του εξωγεωργικού εισοδήματος του φορολογούμενου, το είδος της παραγωγής (πλεονασματικά - ελλειμματικά προϊόντα), ο τόπος διαμονής (ορεινές-νησιωτικές περιοχές).  Για όλα τα παραπάνω έχουμε πολλά να εισφέρουμε σε ένα θεσμικό διάλογο.

Επιπλέον ζητούν:

  • Για της πληρωμές αγροτικών προϊόντων ζητούν την άμεση και καθολική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προβλέπει την πληρωμή των τιμολογίων εντός ενός μηνός από την έκδοσή τους.
  • Για το Μητρώο Εμπόρων ζητούν την άμεση ενεργοποίηση του μητρώου εμπόρων, το οποίο έχει ψηφιστεί από το 2011 και την ύπαρξη ουσιαστικών εγγυήσεων που να καλύπτουν πλήρως τις επισφάλειες.   Επίσης προτείνουν τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμβασης για κάθε συναλλαγή αγροτικών προϊόντων, η μη τήρηση της οποίας να επισύρει διαδικασίες αυτόφωρης διαδικασίας  για τους ασυνεπείς εμπόρους.

Τα υπόλοιπα ζητήματα, καταλήγουν, θα πρέπει να αποτελέσουν θέματα του θεσμοθετημένου εθνικού διαλόγου ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.