Κοινωνία
Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2013 21:30

ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας για υπουργείο Περιβάλλοντος και ΟΑΕΔ

Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το ΑΣΕΠ από τα αρμόδια τριμελή ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΟΑΕΔ.

Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το ΑΣΕΠ από τα αρμόδια τριμελή ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ παρέλαβε τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του υπουργείου ΠΕΚΑ και του ΟΑΕΔ, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων.